aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Postępowanie upadłościowe

autor: brak, dodano: 13.11.2005, 12:57, uczelnia: brak

66prawo13.zip  (rozmiar: 7.67 KB)

Upadłość przedsiębiorcy oznacza, że nie jest on w stanie spłacać swoich zobowiązań a jego majątek praktycznie nie wystarcza na ich zaspokojenie. Sytuacja taka jest trudna zarówno dla dłużnika jak i jego wierzycieli. Być może w trudniejszej sytuacji jest wierzyciel, który prowadzi rentowną działalność a przez ogłoszenie upadłości dużego kontrahenta popada w trudności finansowe.

Dla wierzyciela istotne jest, że wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć między innymi dłużnik, wierzyciel. Taka możliwość umożliwia reakcję wierzyciela zanim przedsiębiorca znajdzie się w sytuacji, gdzie nie będzie szans na jakąkolwiek spłatę należności.

Jednak bardzo trudno określić, w którym momencie złożyć w sądzie właściwy wniosek. Uważam, że należy to zrobić szybko, jeżeli wiemy, że dłużnik nie płaci swoich należności np. do urzędu skarbowego, ZUS a także innym kontrahentom. Jeżeli te czynniki wystąpią łącznie może się okazać, że już jest za późno, gdyż zadłużenie jest duże. Szybkie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, jeżeli ten zamierza działać na rynku i ma możliwość spłaty należności może spowodować, że w pierwszej kolejności zapłacona zostanie należność wierzycielowi, który złożył taki wniosek, celem wycofania go z sądu. Pamiętajmy jednak, że jeżeli tak się nie stanie a sąd ogłosi upadłość możemy nie otrzymać należnych pieniędzy.


Kiedy możemy składać wniosek o upadłość?

Podstawową przesłanką jest trwałe zaprzestanie płacenia długów. Nie może to być sytuacja, gdzie są tylko przejściowe kłopoty, gdyż może to spowodować odrzucenie wniosku. Pojawia się kolejny problem oceny trwałego zaprzestania spłacania zadłużenia. Tak naprawdę oceni to sąd. Warto jednak zwrócić uwagę na sytuacje finansową nowego kontrahenta zanim podejmiemy współpracę. Najlepiej zrobić to przez rozeznanie w firmach, które już współpracują
z kontrahentem, bądź działają w tej samej branży. Nigdy nie można mieć 100% pewności nawet, jeżeli takiego sprawdzenia dokona wynajęta profesjonalna firma. Choćby z tego powodu,
że sytuacja na rynku zmienia się bardzo szybko i kontrahent, który trafnie został, oceniony jako bezpieczny wkrótce może popaść w trudności finansowe. Oprócz tego nie zawsze można dotrzeć do odpowiednich danych pozwalających ustalić faktyczną sytuację.

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w sądzie rejonowym (gospodarczym sekcja upadłościowa) właściwym dla okręgu, w którym znajduje się zakład główny przedsiębiorcy. Dokumenty, jakie należy złożyć celem przyspieszenia postępowania to wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestru RHB, bądź wypis z urzędu ( gminy, miasta), jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarcza lub spółkę cywilną. Oprócz tego należy uprawdopodobnić istnienie wierzytelności poprzez złożenie wyroku sądu nakazującego zapłatę określonej należności, bądź kopie faktur VAT itp. Ponadto należy napisać wniosek o ogłoszenie upadłości i określić, od kiedy dłużnik zaprzestał spłacania należności, oraz wskazać inne elementy mogące poprzeć wniosek.
Dalszym tokiem postępowania kieruje sad ,który albo odrzuci nasz wniosek albo ogłosi upadłość przedsiębiorcy. Zanim to jednak nastąpi sąd wezwie strony na rozprawę celem wysłuchania stron jest to moment, w którym istnieje szansa zawarcia porozumienia z dłużnikiem i odroczenia rozprawy. Często dłużnik określa, kiedy i w jaki sposób zapłaci wierzytelność. Należy pamiętać,
że same deklaracje nie oznaczają ich realizacji, dlatego warto odroczyć termin rozprawy zamiast wycofywać wniosek, aby sprawdzić czy deklaracje dłużnika będą realizowane.
Jeżeli sąd ogłosi upadłość praktycznie pozostaje czekać na zaspokojenie z masy upadłości, jeżeli będzie wystarczająco duża.


Postępowanie układowe


Postępowanie układowe jest uregulowane przez Rozporządzeniem Prezydenta RP
z 1934r.
Podstawowym pytaniem przy tego typu postępowaniu jest, kto i w jakich okolicznościach może żądać jego otwarcia. Osobą taka jest przedsiębiorca, który w skutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności zaprzestał płacenia długów lub przewiduje w najbliższym czasie zaprzestania ich płacenia.


Przeszkodami do otwarcia takiego postępowania mogą być miedzy innymi:
- nieprawidłowo prowadzona księgowość
- nie może tego żądać osoba, która ogłosiła upadłość
- nie może tego żądać ktoś, kto nie realizował wcześniej zawartego układu.






Tego typu postępowanie toczy się przed sądem rejonowym wydział gospodarczy,
w którego okręgu znajduje się zakład główny przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca może zaproponować odroczenie spłaty długów, rozłożenia ich na raty, zmniejszenia sumy długu. Z reguły dłużnik (przedsiębiorca) występuje łącznie o zastosowanie wszystkich możliwych rozwiązań, czyli odroczenia spłaty, rozłożenia na raty i zmniejszenia wierzytelności. Zmniejszenie to może sięgać aż 60%, czyli wierzyciel otrzyma zaledwie 40% należnej sumy pieniędzy i to w ratach z odroczonym terminem płatności. Trudno mówić tutaj o jakichkolwiek korzyściach. Takie rozwiązanie wydaje się lepsze tylko od upadłości, gdzie może się okazać, iż nie otrzyma się nic. Postępowanie układowe jest w takiej sytuacji mniejszym złem.


Minimalną szansą dla drobnych wierzycieli jest możliwość zaproponowania przez dłużnika lepszych warunków niż ogólne. Jednak z reguły tego się nie stosuje, gdyż dłużnikowi zależy bardziej na porozumieniu z osobami dysponującymi dużymi wierzytelnościami. Co zatem może zrobić wierzyciel? Przede wszystkim powinien sprawdzić czy dłużnik podał jego wierzytelność do układu, co należy do jego obowiązków. Sąd wzywa wierzycieli do sprawdzenia czy ich wierzytelności zostały ujawnione i czy nastąpiło to we właściwych kwotach. Dlatego warto zareagować na wezwanie sądu do sprawdzenia swoich wierzytelności. Sąd wezwie do tego
w okresie dwóch miesięcy od otwarcia postępowania układowego. Postępowanie powinno być otwarte w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku przez dłużnika, równocześnie sąd wyznaczy sędziego - komisarza oraz nadzorcę sądowego. Są to ważne osoby w postępowania gdyż np. nadzorca sądowy decyduje czy dłużnik może rozporządzać swoim majątkiem.


Niekorzystnym dla wierzycieli rozwiązaniem jest wstrzymanie spłaty należności po otwarciu postępowania układowego praktycznie do jego rozstrzygnięcia. Co uniemożliwia podejmowanie skutecznych działań windykacyjnych, z drugiej strony ma zabezpieczyć interes wszystkich wierzycieli. Ponieważ uniemożliwia się dłużnikowi zaspokojenie tylko niektórych wierzycieli,
z pokrzywdzeniem pozostałej części.

Korzystne dla wierzycieli jest to, iż sami decydują czy układ przejdzie czy nie. Istotne jest to,
że dla przyjęcia układu spełnione musza być łącznie dwie przesłanki. Mianowicie, aby podjąć uchwałę o przyjęciu układu obecnych musi być co najmniej 1 wierzycieli na zgromadzeniu wierzycieli. Drugą przesłanką do przyjęcia układu jest głosowanie gdzie spośród głosujących wypowie się za nim większość obecnych, którzy mają co najmniej 2/3 ogólnej sumy wierzytelności.
Jeżeli układ został przyjęty istotna dla wierzyciela jest możliwość jego uchylenia.

Sąd może uchylić układ między innymi na wniosek wierzyciela w sytuacji, gdy nie jest on realizowany przez dłużnika.
Do góry
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!