aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Koalicje polityczne

autor: Tomek, dodano: 07.07.2006, 12:55, uczelnia: Wydział Nauk Społecznych UG

65polito05.zip  (rozmiar: 7.50 KB)

KOALICJA- kombinacja (związek) dwóch lub więcej aktorów politycznych (np. partii politycznych, polityków, grup interesu itd.) formowanych dla osiągnięcia wzajemnie korzystnych celów, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez takiej kombinacji.

KOALICJA WYBORCZA- celem jest wygranie wyborów lub chęć zwiększenia zysku wyborczego w stosunku do rezultatu w poprzedniej elekcji. Tworzy się w systemach wielopartyjnych, tam gdzie system jest rozproszony a partie mają słabe przedstawicielstwo.
Rodzaje koalicji wyborczych:
-addytywna- jej poparcie jest dokładnie równe sumie poparcia tworzących ją partii. Koalicjanci osiągają cel poprzez zintegrowanie głosów wyborców, co następnie jest transformowane na odpowiednią ilość mandatów. Warunkiem uzyskania aby uzyskać taki rezultat jest aprobata ze strony wyborców, którzy uznają, iż ich ugrupowania nie będą pozbawione tożsamości programowej w takiej koalicji.
-subaddytywna- taka koalicja ma łączne poparcie niższe niż suma tworzących ją partii. W tym przypadku powstanie koalicji nie przysporzyło jej nowych zwolenników a i część ich elektoratu zmieniła preferencje polityczne. Najczęściej wynika to z faktu, iż wyborcom nie podoba się uczestnictwo w koalicji i uważają, że ich ugrupowania utraciły przez to swoją tożsamość programową. Cechami takiej koalicji są: przeciągające się negocjacje, konflikty, rozbieżności programowe itd.
-superaddytywne- to koalicja o łącznym poparciu wyższym niż poparcie dla poszczególnych części składowych. Tutaj wyborcy przyznają koalicji ,,premię” za samo jej powstanie. Występuje tu EFEKT PSYCHOLOGICZNY (wyborcy w obawie przed zmarnowaniem głosu generalnie głosują na najsilniejsze ugrupowania). Może być to także związane ze zgodą i harmonią w społeczeństwie.

KOALICJA DECYZYJNA- celem jest przeforsowanie decyzji w sprawie, do której dana grupa partii politycznych przywiązuje znaczenie.

KOALICJA GABINETOWA- powstaje w związku z formowaniem i utrzymaniem rządu. W takich koalicjach często partie które poparli wyborcy dokonują nieoczekiwanych zwrotów i zmian. Są one większościowe lub mniejszościowe. Tworzone są one gdy:
-istnieje wolna gra sił, gdzie konkurencyjne stronnictwa starają się uzyskać maksymalny dostęp do władzy ale nie są w stanie sprawować jej samodzielnie
-istnieje rozproszenie sił, gdzie żadnej z partii lub przedwyborczych sojuszy nie udaje się osiągnąć bezwzględnej przewagi
-istnieje polaryzacja sił w parlamencie. (w układzie bipolarnym- silny podział na lewicę i prawicę, istnienie połączonych bloków partyjnych)
Proces tworzenie zwycięskiej koalicji:
-poszukiwanie przez główne stronnictwa naturalnych sojuszników do wspólnego zablokowania parlamentarnej większości
-porozumienie naturalnych sojuszników
-sformowanie przez nich gabinetu z uzgodnioną obsadą stanowisk i programem działania

GRY KOALICYJNE:
1. Koalicje, w których czynnikiem decydującym o powstaniu jest rozmiar partii:
-TEORIE KOALICJI MINIMALNIE ZWYCIĘSKICH- koalicja jest zwycięska w tym sensie, że partie ją tworzące kontrolują większość miejsc w parlamencie, a minimalna, gdyż w jej składzie nie znajduje się żadna partia, która nie jest konieczna dla osiągnięcia tej większości. Wartość tej koalicji się zmniejsza im więcej ma uczestników. To koalicja z absolutną a zarazem minimalna przewagą w parlamencie.
-TEORIA PRZETARGU- mówi o tym, iż najkorzystniejszą pozycję w koalicyjnych negocjacjach maja najsilniejsze stronnictwa. Jeśli zwycięska partia nie ma absolutnej większości, to może ją zdobyć dobierając sobie jednego lub dwóch sojuszników. Natomiast słabsze partie muszą zawierać bardzo szerokie sojusze aby wyeliminować z gry ugrupowania najmocniejsze.
-KOALICJA MINIMALNIE ZWYCIĘSKA MINIMALNYCH ROZMIARÓW- niezależnie od liczby ich uczestników (partii) kontrolują one w parlamencie najmniejszą z możliwych liczbę mandatów (potrzebną jednak do utworzenia rządu większościowego). W takiej koalicji liczy się na mandaty a nie na partię ( nie ważne są ideologie, programy itd. )
-KOALICJA MINIMALNIE ZBIEŻNA ZWYCIĘSKA – dystans ideologiczny jest niewielki i jest najmniejsza liczba koalicjantów. (minimalnego zasięgu)
2. Koalicje w których czynnikiem decydującym o powstaniu jest podobieństwo programowe:
-TEORIE KOALICJI MAKSYMALNIE ZWARTYCH- przyjmują założenie, iż wszystkie międzypartyjne sojusze opierają się na więzi ideowej. Z tego punktu widzenia klasyfikować można koalicje jako: lewicowe, prawicowe, centrowe, centrolewicowe i centroprawicowe.
-KOALICJE ZAMKNIĘTE- koalicje stronnictw o podobnej orientacji ideowej. Pierwszoplanowa rola przypada tutaj partiom bez których nie da się zablokować większości parlamentarnej, a najczęściej pozycję taka zajmują partie centrowe.

ROLA PARTII OBROTOWYCH (PIVOTALNYCH)
-partie małe które mają 4 role:
-PARTIA KOMPLEMETARNA- usytuowana na obu skrajnych biegunach koalicji, więc jej wyjście z koalicji nie stanowi zagrożenia dla dalszego jej trwania
-PARTIA BUFOROWA- znajduje się w centrum koalicji (ale niekoniecznie w centrum parlamentu); jej wyjście z koalicji jest przyczyną destabilizacji politycznej
-PARTIA BALANSUJĄCA- ulokowana w centrum i na skraju układu koalicyjnego. Jej niezbędność dla koalicji powoduje, iż wyjście partii z jednego układu powoduje jego dezintegrację i udział tego ugrupowania w budowie nowego (innego ideologicznie) układu politycznego.
-PARTIA SKRZYDŁOWA- ulokowana poza centrum koalicji i poza centrum parlamentu. Jej odejście powoduje że koalicja się rozpada i w konsekwencji tworzy się nowy alternatywny programowo układ koalicyjny.

OBLICZA KOALICJI PARLAMENTARNYCH:
1. koalicje jako wynik rozproszenia partii- powstają raczej po wyborach, żadna z partii nie dominuje, o wszystkim decydują negocjacje powyborcze
2. koalicje w bipolarnym układzie sił- istnieją w systemach 2- partyjnych
3. koalicje w warunkach dominacji jednej partii. Partia taka ma dominującą pozycję podczas przetargów koalicyjnych. Mogą występować w postaci:
-koalicji przeciwko partii dominującej-
-koalicji partii dominujące
SYSTEMY NIEDEMOKRATYCZNE:
1.TOTALITARNY- nie dopuszcza się innego systemu myślenia, ingerencja we wszystkie dziedziny życia, rządzi tylko elita, członkami partii są biurokraci, nie ma pluralizmu
2. AUTORYTARNY- ograniczony pluralizm, słaba organizacja partyjna, istnienie różnych partii z 1 główną, tryb administracyjny powoływania partii ściśle określony, może istnieć opozycja ale nie może ona być antysystemowa; możliwość stowarzyszeń i organizacji, wszystko zależy od poziomu swej radykalności, system nie obejmuje wszystkich dziedzin życia.
3.KOMUNISTYCZNY- model 1 partii, lub dopuszczenie pluralizmu z 1 słuszna partią ( zależy od stopnia radykalności; socjalizacja poprzez ideologię

PARTIE RELEWANTNE- istotne dla funkcjonowania systemu partyjnego (albo mają większość albo są w stanie stworzyć efektywną opozycję). Partie relewantne, co znaczy istotne dla funkcjonowania całego systemu partyjnego mające przynajmniej potencjalną właściwość zmiany jednego charakteru i kierunku ewolucji.
PARTIE NIERELEWANTNE- partia zostanie uznana za nierelewantną, jeżeli nigdy nie uczestniczyła lub nie była brana pod uwagę jako potencjalny partner w procesie przetargów koalicyjnych;
Do góry
komentarze
30.01.2008, 14:50
GKM
przydalo sie na sciage u Sudoła WSHE :)
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!