aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Marketing w projektowaniu inwestycji

autor: Przemek, dodano: 24.09.2006, 20:09, uczelnia: Wydział Zarządzania UG

Techniki obserwacji:

1. wywiad bezpośredni (przeszkolony ankieter + ankieta + osoba przepytywana):
1. osobisty
2. telefoniczny (80% populacji badanej powinno mieć telefon)
3. grupowy (wywiad zogniskowany, badania fokusowe[1]
2. wywiad pośredni
1. metoda korespondencyjna (pocztowa oraz internetowa /mailowa/)
2. samopis kontrolowany (np. badanie budżetów domowych)
3. pomiar i obserwacja
1. pomiar fizjologiczny (mierzenie wzrostu, wagi)
2. weryfikacje organoleptyczne (węch, smak)
3. pomiary chronometrażowe (związane z czasem, np. „jak długo klient…”)
4. terenowekwestionariusz – zawiera pytania

formularz – zawiera pola do wypełnienia


Cel pytań kwestionariusza:

1. dostarczenie potrzebnych danych,
2. stworzenie warunków do swobodnej i całkowitej wypowiedzi respondenta


Zasady budowania pytań:

1. niezbędność pytania (wyjątkiem są pytania przygotowujące, neutralne, ukrywające i kontrolne)
2. zdolność respondenta do udzielenia odpowiedzi

respondent może:

i. nie znać odpowiedzi,

ii. nie pamiętać faktów

iii. niedokładnie sformułować odpowiedź

3. skłonność respondenta do udzielania odpowiedzi


Przyczyny błędów danych związanych z wadliwą konstrukcją kwestionariusza:

1. niewłaściwa definicja pojęć i kategorii (np. o jaki dochód chodzi? netto? brutto?)
2. niekompletna specyfikacja zmiennych (np. nie spytaliśmy się o jakąś ważną cechę)
3. niewłaściwe skalowanie odpowiedzi (pytanie: czy chcemy mieć skalę z neutralnym zerem? „ani tak, ani nie”)
4. zbyt odległe okresy referencji (nie za daleko wstecz!)
5. stosowanie wieloznacznych bądź abstrakcyjnych sformułowań
6. stosowanie pytań sugestywnych
7. stosowanie pytań zbyt ogólnych, nieostrych
8. bezpośrednia forma w pytaniach drażliwychsotsowanie bezpośrednich pytań o wymowie prestiżowej
9. stosowanie pytań zbyt długich i zawiłych
10. niewłaściwa kolejność pytań
11. zbyt duż ilość pytań
12. niewłaściwe zaprojektowanie miejsc wpisu odpowiedzi
13. błędny system kodowania


Rodzaje pytań w kwestionariuszu:
1. Pytania zamknięte (wskazanie przez respondenta)

1) ilościowe (mierzalne, tzn. o liczby)

2) dychotomiczne (tak/nie)

3) dychotomiczno-sekwencyjne (filtrujące)

4) zróżnicowanego wyboru odpowiedzi

5) z odpowiedzią rankingową

6) skalowane

a. semantyczna (7 punktów, ładny – brzydki)

b. Stapela (7, od -3 przez 0 do +3)

c. Licherta (5, zgadzam się – nie zgadzam się)

d. ważności (5, niezmiernie ważne – wcale nieważne)

e. stopniowana (5, b duży, duży, średni, mały, b. mały)

f. ciągła (wyśmienity |------------x----| kiepski)
2. Otwarte

1) całkowicie niestrukturyzowane (swoboda udzielania odpowiedzi)

2) skojarzenia słów

3) uzupełnienia zdania

4) uzupełnienia opisu sytuacyjnego

5) uzupełnienia ilustracji


Rodzaje skal pomiarowych:

1. nominalna
2. porządkowa (jednobiegunowe lub dwubiegunowe, obie mogą być stopniowe
lub ciągłe)
3. interwałowa (przedziałowa)
4. ilorazowa (stosunkowa)
Do góry
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!