aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Wprowadzenie do ekonomii

autor: brak, dodano: 26.10.2006, 08:20, uczelnia: brak

LITERATURA:

Roman Milewski „Podstawy ekonomii”
Landes „Bogactwo i nędza narodów”
Samuelson „Ekonomia”


BLOKI TEMATYCZE:

1.EKONOMIA JAKO NAUKA.
2.PROCES GOSPODARCZY JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMII.
3.RACJONALIZACJA WYROBÓW EKONOMICZNYCH.
4. RYNEK I RÓWNOWAGA RYNKOWA.
5.ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I PODAŻY.
6.SYSTEMY GOSPODARCZE.

1
EKONOMIA- wywodzi się od greckich słów OIKOS(dom i gospodarstwo domowe) NOMOS(prawo). Jest to nauka o prawach rządzących gospodarstwami domowymi.

EKONOMIA- jest to nauka, która gromadzi i porządkuje wiedzę o procesach gospodarczych. (wąski zakres)

EKONOMIA- nauka bada decyzję ludzi o wykorzystaniu niewystarczających zasobów gospodarczych do różnych celów produkcyjnych konsumpcyjnych oraz poznaje skutki tych decyzji dla procesu gospodarczego. (szeroki zakres)

EKONOMIA- jest nauką społeczną, empiryczną(bada).

FUNKCJE EKONOMII:

FUNKCJA POZNAWCZA- dostarcza wiedzy o zjawiskach gospodarczych rządzących nimi prawidłowościach, przyczynach i skutkach.
FUNKCJA APLIKACYJNA- wnioski z ekonomii dostarczają wskazówek przydatnych gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom, państwu i ułatwiających podejmowanie decyzji o przebiegu procesu gospodarczego.


PODZIAŁ EKONOMII ZE WZGLĘDU NA:

USTALENIA I WNIOSKI:

EKONOMIA POZYTYWNA - ustala stany faktycznej, obecnej, przeszłej lub przewidywalnej rzeczywistości gospodarczej. Odpowiada na pytania: Jak było? Jak jest? Jak będzie?
EKONOMIA NORMATYWNA- opisuje zjawiska gospodarcze jednocześnie oceniając je i wskazując stany pożądane. Odpowiada na pytania: Jak było? Jak jest? Jak będzie? + ocena + Jak być powinno?

SZCZEGÓŁOWOŚC BADAŃ:


MIKROEKONOMIA - bada zjawiska zachodzące w pojedynczych podmiotach gospodarczych np.: jedno gospodarstwo domowe, jedno przedsiębiorstwo oraz oraz występujące w poszczególnych fragmentach gospodarki.

MAKROEKONOMIA - bada zjawiska zachodzące w skali całej gospodarki.

METODY I NARZĘDZIA BADAŃ EKONOMII:

METODY BADAŃ:

OBSERWACJE - cele i zorganizowane poznanie zdarzeń gospodarczych obserwacje wymagają uporządkowania oceny i analizy pozwalając dokonać opisu badanego zjawiska gospodarczego.

PRAWO EKONOMICZNE – są to wykryte i oisane prawidłowości rządzące procesami gospodarczymi, które mają charakter:
STOCHASTYCZNY - oznacza, że muszą występować masowo, regularnie powtarzać się i mieć charakter trwały.
OBIEKTYWNOŚCI – działają niezależnie od woli człowieka.

PRAWA EKONOMICZNE wymagają badaniu 2-óch celów.

P ↑ Qb ↓ PRAWO
P ↓ Qb ↑ POPYTU
Do góry
komentarze
16.11.2006, 11:40
studentka21
mało dokładny bardzo okrojony materiał, niezbyt przydatny
05.12.2007, 18:51
jonny
właśnie
29.01.2008, 14:09
marta
znalazłam to czego szukałam dzieki
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!