aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Ekosystemy lądowe

autor: Tomek, dodano: 08.12.2006, 08:40, szkoła: XV LO Gdańsk

1.Ekosystemy lądowe są rozłożone na powierzchni Ziemi zgodnie z rozkładem różnych klimatów.
Roślinność decyduje o rodzaju ekosystemu.
Z kolei o roślinności decydują główne czynniki:
· Ilość ciepła słonecznego, która zwiększa się od biegunów do równika
· Ilość wody, którą rośliny mają do dyspozycji
2.Główne ekosystemy lądowe świata
a) Tundra
b) Tajga
c) Lasy liściaste klimatu umiarkowanego
d) Lasy i zarośla twardolistne (roślinność śródziemnomorska)
e) puszcza tropikalna (tropikalny las deszczowy, wilgotny las równikowy)
f) namorzyny
g) tropikalny las suchy
h) sawanna
i) step
j) pustynie
k) ekosystemy górskie


TUNDRA


Tundra to obszar bezleśny, ciągnący się pasmem wokół bieguna północnego. Charakteryzuje się surowym klimatem – długą i mroźną zimą oraz krótkim, chłodnym latem. Średnie temperatury stycznia w tundrach euroazjatyckich i amerykańskich wynoszą od –16 do –26 C, okresowo spadają nawet do –60, natomiast średnie temperatury lipca nie przekraczają +15 C. W tych warunkach pokrywa śnieżna w wielu miejscach utrzymuje się ponad dziewięć miesięcy w roku. Do tych szerokości geograficznych dociera niewiele energii słonecznej. Stale zamarznięta głębsza warstwa gleby, zwana wieczną zmarzliną, oraz silne mroźne wiatry ograniczają rozwój roślin i zwierząt z których najczęściej spotykane są porosty, mchy, trawy, brzozy.
Spośród zwierząt stałymi mieszkańcami są: roślinożercy – leming, pardwa, renifer i drapieżcy – gronostaj, sowa śnieżna, lis polarny i niedźwiedź. W ubogiej biocenozie tundry mało jest zwierząt a przez to mało ogniw, mało zależności regulacyjne biocenozy są bardzo małe. Naruszenie któregokolwiek ogniwa może spowodować zaburzenia całości. Charakterystyczne są gwałtowne fluktuacje niektórych gatunków np. lemingów.
Tundra jest obszarem który nie uległ wpływom człowieka i gdzie warunki bytowania zwierząt i roślin nie zostały przez niego zakłócone. Choć nasilająca się w ostatnich latach eksploatacja złóż ropy naftowej może stanowić poważne zagrożenie dla tego biomu.

TAJGA

Najbardziej na północ wysunięte lasy porastają olbrzymie przestrzenie półkuli północnej. Z północnej strony stykają się z tundrą, wnikając w nią w dolinach. Ten szeroki pas lasów rozciąga się od Kanady przez północne rejony Europy – Norwegię, Szwecję, Finlandię, Łotwę, Estonię i część Rosji leżącą na północ na 61 stopnia równoleżnika aż do północnej Azji.
Dla tych leśnych terenów przyjęto rosyjską nazwę tajga. Klimat tajgi charakteryzuje się krótkim, ciepłym i suchym latem oraz bardzo długą, mroźną zimą. Jedynie przez cztery miesiące w roku temperatura przekracza w tajdze +10 C. Roczna suma opadów nie jest zbyt duża, zwykle od 400 do 600 mm. W tych warunkach wszelka wegetacja jest bardzo powolna. Lasotwórczymi gatunkami tajgi są drzewa iglaste, które co prawda rosną wolno, ale są wysmukłe i imponująco wysokie. Głównie rosną tu świerki, modrzewie, jodły, sosny i limby oraz drzewa liściaste – brzozy, topole, osiki, olszyny i wierzby. Korony drzew są zwarte i zacieniają podłoże uniemożliwiają rozwój niższym roślinom – krzewom i mniejszym drzewom. Dno lasu pokryw gruba warstwa opadłego igliwia i liści oraz mchy i porosty tworząc runo leśne.
Tajga stwarza dobre warunki dla zwierząt wielu gatunków. W okresie krótkiego lata występuje tu obfitość pokarmu a zwarty las jest wykorzystywany przez zwierzę ta jako kryjówka, miejsce lęgowe lub teren migracji. Zwierzęta mogą tu żyć wśród gałęzi, pod korą butwiejących drzew w ich wypróchniałych pniach, bądź w ściółce leśnej. Wielkie zwarte korony drzew chronią je niczym parasol przed nadmiernymi opadami i przed wiatrem.
Oprócz owadów niewielu gatunków najliczniej reprezentowane są tu gryzonie i dzięki nim takie drapieżniki jak orzeł przedni, gronostaj, żbik, ryś i wilk mają wspaniałe tereny łowieckie. Występujące zwierzęta mają podczas lata istny raj, w ziemie jednak znajdują się w bardzo trudnych warunkach. W tym to okresie myszy i ryjówki prowadzą aktywne życie pod grubą warstwą śniegu, a przedstawiciele innych gatunków zapadają w sen zimowy trwający nawet osiem miesięcy. Zwierzęta trawożerne i liściożerne – jelenie, łosie, zające – przestawiają się w tym czasie na korę, igliwie i gałęzie ; burunduki i inne wiewiórki wykorzystują zgromadzone latem zapasy. Dla dużych drapieżników – wilka, rysia i niedźwiedzia przez cały rok nie brakuje pożywienia.
Tajga stanowi zmienny ekosystem. Zachodzą tu liczne zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi. Pożary powstałe od piorunów lub masowo pojawiające się gąsienice niektórych ciem ogołacają całe połacie lasu. Tajga wyjątkowo negatywnie reaguje na zatrucie środowiska. Człowiek musi sobie uświadomić, że niszcząc tajgę pozbawia Ziemię nie tylko otuliny leśnej, bariery przed mroźnymi północnymi wiatrami, ale doprowadza do radykalnych zmian klimatu, które i jego dotkną.


LASY LIŚCIASTE


Lasy liściaste rozciągają się na ogromnym obszarze na południe od strefy tajgi. Spotykamy je również daleko na południe od równika, np. na terytorium Australii i Ameryki Południowej. Rosną wszędzie tam, gdzie panuje łagodny, umiarkowany klimat i znajduje się dostateczna ilość wilgoci. Bardzo trudno precyzyjnie ustalić granice występowania lasów liściastych – za wyjątkiem tak naturalnej granicy, jak wybrzeża mórz. Zwykle przechodzą one w postaci pasm, a nawet wysp w inne środowiska.
W Europie las liściasty od północy graniczy z tajgą, od południa z wiecznie zieloną roślinnością śródziemnomorską, a od wschodu ze stepami porośniętymi roślinami zielonymi. W Azji jest podobnie, od północy i północnego wschodu łączy się z tajgą, na wschodzie dociera do równin środkowych Chin., a na południu łączy się z zalewowymi równinami żółtej rzeki.
Lasy liściasty Ameryki Północnej od zachodu ograniczone są Wielkimi Równinami, które sięgają aż po Góry Skaliste, na północy zaś – podobnie jak w Europie czy Azji – stopniowo ustępują miejsca lasom iglastym na południu sięgają, Zatoki Meksykańskiej i subtropikalnego lasu na Florydzie.
Charakterystyczną cechą drzewa liściastego jest jesienne zrzucanie liści – reakcja na trudne warunki klimatyczne zimy. Dlatego w lasach liściastych spotykamy znacznie bogatszą a niżeli w lasach iglastych warstwę ściółki i próchnicy, doskonałego podłoża dla życia roślin i zwierząt. Do najbardziej charakterystycznych drzew lasu liściastego należą : buki i dęby. Obok nich występują tu jeszcze klony, jesiony, leszczyny, lipy, kasztanowce, brzozy i wierzby. Pod parasolem dużych drzew rozwija się młodnik, krzewy, zioła, trawy, wrzosy, paprocie i borówka czernica. Wszystko to rośnie na grubej warstwie rozkładających się liści. W praktyce rzadko dzisiaj spotyka się lasy złożone z samych drzew liściastych. Na skutek eksploatacyjnej działalności człowieka w miejsce wyciętych dębów i buków wprowadzono szybciej rosnące drzewa - sosny, jodły i świerki. W Polsce około 95 % lasów nazywamy oficjalnie lasami liściastymi lecz to w rzeczywistości lasy mieszane.
Las liściasty jest doskonałym środowiskiem dla bardzo wielu gatunków zwierząt. Setki ich żyją, mieszkają i mnożą się pod ziemią, wśród martwych liści zaścielających jej powierzchnię, w gęstwinie trawy, pod korą drzew, wśród korzeni, w dziuplach, na wysokich konarach i wśród koron drzew. Na opadłych liściach żyją miliony bakterii, grzybów, maleńkich stawonogów, robaków i pierwotniaków, które przekształcają martwe szczątki w próchnicę i cały czas użyźniają glebę. Wśród opadłego listowia żyją żuki, chrząszcze, stonogi, pluskwiaki, a na powierzchni mrówki i mięczaki. Zwierzęta są pokarmem dla licznych kręgowców, w tym ropuch, salamander, jaszczurek, kretów, jeży i wielu innych. Do leśnych drapieżników polujących na ziemi należą liczne węże, łasice, borsuki, lisy, jenoty, kuny i jeszcze w wielu okolicach niedźwiedzie. Wszystko, co znajduje się na powierzchni ziemi jest pokarmem dla dzików. Jelenie, sarny, daniele i żubry odżywiają się roślinami, głównie liśćmi, pędami, trawą i korą. Wszystkie zwierzęta roślinożerne są pokarmem dla wilków, pum, rysi, tygrysów i czasem dla niedźwiedzi. Przeżuwacze i niemal wszystkie drapieżniki poszukują pożywienia na polanach, w korytach rzek i w leśnych przesiekach, ale wypoczywają zwykle w młodnikach i gąszczu jeżyn lub innych krzewów.
Jesienią i w pierwszych zimy wiele zwierząt takich jak lisy, borsuki, kuny, jelenie, daniele, sarny – odżywiają się owocami na niskich drzewach. Tu również żerują różne ptaki, np. sikory, kosy, drozdy i inne, zjadające oprócz owoców niezliczone ilości owadów. Wiele ptaków różnych gatunków zakłada gniazda w jamkach opuszczonych przez leśne kręgowce, na powierzchni ziemi. Liczne są w tym środowisku ptaki aktywne nocą : sowy i lelki, które łowią stawonogi i gryzonie ukryte wśród obumarłych pni i opadłych gałęzi. Inne, polujące na tą samą zwierzynę, ale aktywne w dzień – np. myszołowy – gniazdują zwykle wysoko w koronach drzew i w poszukiwaniu naziemnych gryzoni wylatują daleko poza las na otwarte przestrzenie. Dzięcioły szukają owadów i ich larw pod korą drzew a więc, w miejscach praktycznie niedostępnych dla większości gadów, ptaków i ssaków. Wszystkie żyjące tu zwierzęta odgrywają własną, niezwykle znaczącą rolę w łańcuchu biologicznym przemian środowiska leśnego.
Po bujnym okresie wiosennej wegetacji szybko mijają miesiące lata i szybko zaczynają opadać liście z drzew, pokrywając poszycie leśne kolejnym złocistym dywanem. Większość mieszkańców lasu liściastego rozpoczyna w tym czasie wędrówkę w ciepłe strony, ci zaś, którzy pozostają, przygotowują się do snu zimowego.
Podczas szczególnie srogiej zimy, gdy las jest omiatany śnieżną zamiecią, jelenie, sarny, dziki, wiewiórki, sowy i zwierzęta innych gatunków całe tygodnie spędzają ukryte w gęstwinach. To zacisze opuszczają tylko w skrajnej potrzebie, gdy zagrozi im wróg naturalny i człowiek.


STEP

Step, czyli traworośla 0strefy umiarkowanej, występuje na średnich szerokościach geograficznych, gdzie panuje niedostatek wody, wynikający z małych nierównych opadów rocznych (250-450mm/rok). Lato jest suche i gorące, zima dość mroźna i śnieżna. Dobowe wahania temperatury powietrza i ziemi są duże. Klimat kontynentalny, suchy, uniemożliwiający rozwój drzew.
Biocenoza stepu jest jednorodna i stosunkowo prosta. Główny składnik stepu to obejmująca bardzo rozległe obszary kseromorficzna roślinność trawiasta, bujnie rozrastająca się w okresie deszczowym. Dominują tu ostnice, kostrzewy, kurzyce, wiechlina. Mogą to być zbiorowiska traw niskich średnich lub wysokich. Step dostarcza wprawdzie dużo pokarmu nie daje jednak dostatecznych możliwości ukrycia się. Stąd też większość ssaków należy do zwierząt szybko biegających lub ryjących. Na obszarach tych dominują : ssaki trawożerne, duże kopytne które szybko biegają, na przykład w Ameryce Północnej.
W norach gryzoni znajdują schronienie węże, jaszczurki nawet ptaki. Zbyt mała liczba dużych kopytnych sprawia, że brak jest wielkich drapieżników, występują natomiast wilki, rysie, kojoty ; odkąd człowiek zmniejszył liczbę tych drapieżników, często obserwuje się masowe pojawy gryzoni. Charakterystycznymi ptakami prerii są sępy, orły, przepiórki. Upalne lato sprzyja rozwojowi szarańczy. Ze względu na bardzo żyzne gleby, prawie wszystkie stepy naszego globu zostały zajęte pod uprawy, część stepów zamieniono na pastwiska.

SAWANNA

Sawanna obejmuje obszary równin i okolic zwrotnikowych, porośniętych bujną roślinnością trawiastą ( o liściach ostrych i twardych ), z rzadko rozmieszczonymi drzewami bądź kępami drzew albo krzewów. To rzadkie i równomierne rozmieszczenie drzew jest skutkiem konkurencji o wodę, eliminującej drzewa słabiej ukorzenione. Występują tu dwie pory roku : krótka deszczowa ( dżdżysta ) oraz długa pora sucha. W czasie suszy ważnym czynnikiem ekologicznym są pożary odgrywające dużą rolę w formowaniu się tego biomu. Ilość opadów może być bardzo zróżnicowana, choć zasadniczo waha się od 200 – 500 mm na rok. Największy biom tego typu znajduje się w Afryce, aczkolwiek duże obszary sawanny występują w Ameryce Południowej i w Australii.
W Afryce roślinność nie jest zbyt zróżnicowana, przeważają trawy oraz gdzieniegdzie rozmieszczone drzewa. Produkcja sawanny jest duża, stąd obecność wielkich kopytnych roślinożerców. Faunie zwierząt kopytnych sawanny afrykańskiej nie dorównuje żadna inna na świecie ani pod względem liczebności, ani różnorodności składu. Obok dużej liczby kopytnych wystękują wielkie drapieżniki ( lwy, lamparty ). Dość miękka ziemia sprawia, że wiele drobnych, a nawet średnich zwierząt kopie w niej nory, w których znajduje schronienie przed dziennymi upałami.

PUSTYNIE

Chociaż większość powierzchni lądu naszej planety porasta gęsta roślinność, to jednak na Ziemi istnieją obszary, które nie porośnięte rzadką roślinnością lub są jej całkowicie pozbawione. Rejony te nazywa się pustyniami i czasami spotyka się na nich fascynujące gatunki roślin i zwierząt.
Pustynie są suchymi środowiskami, gdzie roczne sumy opadów są mniejsze niż 250 mm a czasem brak jest opadów przez wiele lat. Aby jakiś obszar stał się pustynią, łączne parowanie wody z roślin, skał i gleby musi być większe niż wielkość opadów deszczu oraz dopływu wody w postaci mgieł nadciągających od morza. Pustynie występują tam, gdzie dociera gorące, tropikalne powietrze z rejonów równikowych, a więc w rejonach zwrotników Raka i Koziorożca. Powietrze jest tam nieustannie suche i gorące, co sprzyja powstawaniu pustyń.
Wiele pustyń charakteryzują duże wahania temperatury powietrza w ciągu doby, sięgające nawet 50 stopni C. W dzień może być bardzo gorąco, a w nocy temperatura spada poniżej zera. Największe i najszybsze zmiany temperatury mają miejsca o wschodzie i zachodzie słońca. Rośliny i zwierzęta pustynne muszą być bardzo wytrzymałe, aby móc przetrwać w takich warunkach.
Główne przystosowania organizmów do życia na pustyni polegają na wykształceniu struktur i zachowań, które niwelują wpływ tak surowych czynników środowiskowych, jak wysoka temperatura, niedostatek wody, brak pokarmu i miejsc schronienia się. Wiele pustyń znajduje się na płaskowyżach, co powoduje, że regularnie występują tam nocne przymrozki.
Wyróżnia się dwa główne rodzaje pustyń – gorące i zimne. Rodzaj pustyni jest często odbiciem jej położenia geograficznego oraz usytuowania nad poziomem morza. Pustynie chłodne są gorące w ciągu dnia i zimne w nocy, podczas gdy pustynie gorące są gorące w ciągu dnia i ciepłe w nocy.
Największe przestrzenie pustyń występują w Afryce i Azji. Flora i fauna większości pustyń jest uboga. Wyróżnia się trzy formy życiowe roślin przystosowanych do życia na pustyni :
- Rośliny efemeryczne, które przeżywają suszę w postaci nasion lub podziemnych organów przetrwalnych. Rosną tylko wtedy, gdy jest odpowiednia wilgotność.
- Sklerofity, rośliny o silnie rozwiniętych systemach korzeniowych. Sklerofity mają małe i grube liście, które mogą zrzucać gdy przedłuży się okres suszy.
- Sukulenty, rośliny magazynujące wodę w łodygach ( kaktusy) lub liściach ( aloes) albo w organach podziemnych ( pelargonie ).
Ze względu na rodzaj podłoża wyróżnia się pustynie : piaszczyste, kamieniste, gliniaste,
solniskowe. Zwierząt na pustyni jest bardzo mało i – podobnie jak rośliny – przystosowują się do braku wody. Są to nieliczne szarańczaki, chrząszcze, pajęczaki, jaszczurki, węże, ptaki. W czasie dnia zwierzęta pozostają ukryte w norach, aktywne są jedynie nocą.
Na świecie jest kilkanaście pustyń, o łącznym obszarze przekraczającym 360 .000 km kwadratowych.; największą z nich jest Sahara i Pustynia Arabska.

PUSZCZA TROPIKALNA

Tropikalne lasy deszczowe są jednym z najstarszych i najbogatszych w gatunki środowisk naturalnych naszej planety. Chociaż zajmują zaledwie 6 procent powierzchni Ziemi, są środowiskiem życia ponad połowy wszystkich gatunków roślin i zwierząt.
Lasy deszczowe tworzą głównie szerokolistne, wieczne zielone drzewa, które rosną przez cały rok i dlatego nie mają pierścieni przyrostów rocznych. Środowiska te występują w rejonach, gdzie temperatura jest wysoka ( średnio 25 stopni ), a roczne opady deszczu przekraczają 2000 mm. Są niezwykle bogate w gatunki roślin – ocenia się, że na każdych sto tysięcy kilometrów kwadratowych ich powierzchni występuje do siedmiuset pięćdziesięciu gatunków drzew i tysiąc pięćset roślin kwiatowych.
Oprócz obfitości roślin typowe sto tysięcy kilometrów kwadratowych lasu deszczowego, inaczej nazywanego wilgotnym lasem równikowym, jest także miejscem, gdzie można spotkać około czterysta gatunków ptaków, sto pięćdziesiąt gatunków motyli, sto gatunków gadów i sześćdziesiąt gatunków płazów. Świat owadów na takim obszarze jest zbyt bogaty., aby pokusić się o oszacowanie liczby bytujących tam gatunków. Natomiast świat ssaków jest stosunkowo ubogo reprezentowany, szczególnie jeżeli porówna się go z fauną otaczających lasy deszczowe obszarów trawiastych.
Wilgotny las równikowy ma wyraźnie zaznaczoną strukturę warstwową. Formą dominującą są wysokie drzewa co wynika z faktu, że w warunkach, gdy temperatura i wilgotność są optymalne, czynnikiem ograniczającym staje się światło. Stąd też liczba drzew ogromna tworząca trzy warstwy:

- Bardzo wysokie drzewa o wysokości 45 m rozrzucone tu i ówdzie, wyrastające ponad przeciętny dach lasu.

- Warstwa drzew tworzących „dach lasu”, czyli zielony kobierzec sięgający wysokości 24 – 30 m trudno przepuszczalny dla światła

- Warstwa drzew niższych, wyrastających tylko tam gdzie pojawi się luka w koronach drzew wysokich.

W warunkach tych zaznacza się ostra konkurencja o światło, co przejawia się w silną tendencją wszystkich roślin do pięcia się wzwyż, czego przykładem są liany.
Niższe piętro lasu tworzy warstwa krzewów, zbudowana najczęściej z wysokich bylin ( banany, bambusy ). Na dnie lasu panuje mrok stąd też warstwa runa jest słabo rozwinięta ( tworzą ją paprotniki, grzyby ). Poza nadrzewnymi ssakami, takimi jak leniwce, wiewiórki, nietoperze, małpy, licznie występują tu gady ( kameleony, iguany i węże nadrzewne ), płazy ( rzekotki, ropuchy ) oraz ptaki. Duże znaczenie ekologiczne mają mrówki, motyle, patyczaki.
Tropikalny las deszczowy charakteryzuje się wielką biomasą i wysoką produktywnością. Wskutek rabunkowej działalności człowieka ( wyrąb i wypalanie lasu ) kurczy się zasięg lasów tropikalnych, a wraz z nim ginie wiele gatunków zwierząt i roślin, mających potencjalne znaczenie dla rolnictwa i farmakologii .

Bibliografia:
1.„Encyklopedia Guinnessa” – praca zbiorowa
2.„Kronika Ziemi” – praca zbiorowa
3.„Szkolny słownik geograficzny” – Jan Flis

Do góry
komentarze
13.12.2006, 17:46
ja
do d[...]
14.12.2006, 20:45
WeeR
Mi się bardzo przydało na plakat na biologie :) dzięki
16.12.2006, 14:00
janina krokowna z warszawy
uwielbiam pelargonie!!!!!!!!!
20.12.2006, 15:58
magda
dlaczego nie ma rysunków
20.12.2006, 18:40
kamil z ostroleki
hehehe ale glupia strona o bez nic tutaj nie ma nawet o lasach iglastych kompletna kicha wejsc ty autorze tej strony sie schowaj zreszta i tak i tak pewnie jestes maly i cichy jak mysz pod miotla normalny czlowiek by takiej strony nie robil ty pacele p[...] jeden glupi smierdzisz jak ze smiwtnika zapal se fajke to ci ulrzy bedziesz mogl sie w[...]c bo juz od tygodnie masz zatwardzenie to pappa smieci trzymaj sie wysle ci na urodziny siki bedziesz mogl czym popic do sraczce i patyk abys mogl polizac smierdzaca d[...]

/nawet jakiś frustrat się trafił :) Autor strony
20.12.2006, 18:42
paulina
fajna stronka bardzo fajna super
29.12.2006, 12:13
Dorota z Krakowa
Szkoda, że nie opatrzyleś pracy zdjęciami, byłaby ciekawsza?! Może Kamil z Ostrolęki zaprzyjaźniłby się ze słownikiem "Polski Język - to piękny język!"
27.02.2007, 16:25
zla
wszystko skopiowane co do slowa z innej strony!!
27.02.2007, 17:36
wolp
@zla podaj adres tej innej strony. jeśli masz rację usunę tą pracę (i opieprzę plagiatora ;)
03.03.2007, 23:47
/Loki
Nie przydaje się, aby zagłębić się w temat. Mało konkretów (ale cóż... usprawiedliwieniem może być rozległość tematu). No i brak map zasięgów; jeśli nie gatunków to chociaż biomów.

Mimo to gratuluję cierpliwości w pisaniu
pozdrawiam
13.03.2007, 11:42
---
nie widze jaki mają zwiozek ze szklarniami warunki tropikalne
14.03.2007, 14:12
kasia564
kasia artyszuk moja koleżanka ma referat nio musze jej pomuć kto mi pomoże bo strone mi przecina ;);););)
14.03.2007, 19:30
marta
fajna strona! ale nie ma nic o torfowiskach ...........a szkoda.:)
15.03.2007, 16:14
kasia564
czesc /siema żule hahaha co porabiacie :):):):):)::):)
17.03.2007, 20:19
ktisuk;)
nie jest zle;) ale rzeczywiscie zdjatka by sie przydaly... no i slowko o tych lasach iglastych ale to tak na przyszlosc;) uratowales mi zycie ta praca-wkoncu mam materialy na referat;D dzieki wielkie;*
18.03.2007, 13:38
Stachu :)
fajne:):) przydało mi sie na biole na prace domową:):) Dziex
19.03.2007, 17:18
Forszpaniak
Dzięki za fajny materiał !
21.03.2007, 20:04
aga02
hej stronka bardzo fajna ale jest jeden wielki --------
ze nie ma zdjęć!!!!!
22.03.2007, 18:00
karolcia:)
szczerze mowiac nie ma tu zbyt duzo informacji ale podziwiam odwage i cierpliwosc mi by sie nie chcialo
22.03.2007, 18:01
karolcia:)
szczerze mowiac nie ma tu zbyt duzo informacji ale podziwiam odwage i cierpliwosc mi by sie nie chcialo
24.03.2007, 15:05
ania
brakuje zdjęć!!!!!!!!! ale i tak jest całkiem całkiem. Pozdro;). P.S. Kamil z Osrtołęki to ci[...]a!! hehe (niech napisze lepszą pracę:p)
26.03.2007, 18:27
Tirek
do bani nie ma zdjec a one mi sa najbardziej potrzebne! no coz trudno! pozdro dla wszystkich odwiedzajacych ta stronke! narka
31.03.2007, 18:20
edi
nie chce mi sie czytac
01.04.2007, 18:10
madia_1
ale można się dużo dowiedziećxDD
03.04.2007, 17:36
JA
ej... nie ma zwierząt równikowych
10.04.2007, 13:40
czakuś
Troche to nurzace i glupie!
16.04.2007, 21:51
mfhotnn
Po co pisaliście w treści tematu o namorzynach jak i tak nie można znaleść notki na ten temat <lol>
17.04.2007, 14:35
Lolcia
Tu niema nic
17.04.2007, 16:02
jołjoł
nic tu niema
17.04.2007, 16:11
wfdwa
do fujary
17.04.2007, 18:30
sancia
fajna strona ale niema nic o kretach;]nara
18.04.2007, 15:27
Agusia14081993
jest cool ta stronka poniewasz bardzo mi się przydała na geografie o sfeże życia
18.04.2007, 15:28
Agusia14081993
Bardzio mi się przydałóa ta stronka na geografie o sferze życia ta strona jest cool hihi
23.04.2007, 13:30
patusia
pati i paulina to kolerzanki
24.04.2007, 16:23
kujon
do d[...] ta strona
25.04.2007, 10:11
Reminho
przydało się dałbym 4+
26.04.2007, 14:52
*KaSiUnIa*
gdzie fotki??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29.04.2007, 13:41
Zyrafa
Ale cienka strona kichaaa !!!! nic o gospodarce czlowieka na sawannach !!!!! wstydzcie sie autorzy !!!!
30.04.2007, 20:08
Adrian____________________hehahi
dzienki przydalo sie na biologie pozdro dla wszystkich :PPPPPPP ;-)
30.04.2007, 20:43
Gocha
bardzo dobre notatki :)
06.05.2007, 13:41
ferdzia
haj ta praca jest świetna przydala mi sie
07.05.2007, 19:01
Magda1993
Serdecznie witam - proszę o pomoc, bo temat nie jest wyczerpująco opisany np. brak tu STEP-opis wód powierzchniowych :) liczę na waszą pomoc-Magda:)
07.05.2007, 19:03
Magda1993
Serdecznie witam - proszę o pomoc, bo temat nie jest wyczerpująco opisany np. brak tu STEP-opis wód powierzchniowych :) liczę na waszą pomoc-Magda:)
08.05.2007, 17:43
KaSsIaAaAacZeK
OMG szczerze to bez sensu,ale podziwiam ze chcialo sie komus tyle pisać :P HiHi
10.05.2007, 14:49
damain
ni ma nic o glebach na sawannie i o położenie sawanny strona h[...]
10.05.2007, 15:18
Paulina
napiszcie coś o sawannie tropikalnej w afryce!!! Szczeże mówiąc to ta bstrona jest do d[...]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10.05.2007, 16:31
nicole
dzieka. poprawie pierwsze połrocze z gerdzi
13.05.2007, 14:46
Anka
Fajna strona. Szkoda, że nie ma roślinności wysokogórskiej, śródziemnomorskiej i wiecznie zielonych lasów podzwrotnikowych. Radzę dodać.
14.05.2007, 14:18
Madziula
nie ma rysunków ! co to za strona!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :(
21.05.2007, 16:50
sgre
k szukam wiezcnie zielonycz lasów liściastych klimatu umiarkowanego a tu same pierdoły
21.05.2007, 17:16
sevi
strona na fajny tamat (lubię eko ;)) ,ale zdjęć żadnych nie ma :( szkoda tylko że nie ciuta więcej informacji bo belferzyca jest up....................., ale jak za dużo to więcej do czytania, a ja jestem wielki leeń, co tylko biole i chemię kuje ;P , no ale zawsze coś,nie??????????????????????????? dzięki
22.05.2007, 11:41
kicia
jak dlamnie to pestka
22.05.2007, 11:41
kicia
jak dlamnie to pestka.
22.05.2007, 14:18
kazio
Kamilu z ostrołęki mama wie że tak brzydko mówisz
dobra stronka znalazłem co chciałem
23.05.2007, 20:01
tyry ry
zdjątka by się normalnie przydały :P posssdro :P
23.05.2007, 21:59
fox
szukam lasów i zarośli twardolistnych a tu nic
24.05.2007, 14:27
bodziek 2 =junior
mało obraskuw prawie wogle lub wogule kur...
24.05.2007, 15:59
sfjd
niema nic o przystosowaniu roślin do krutkiego lata.
24.05.2007, 16:03
sfjd
niema nic o przystosowaniu roślin do krutkiego lata.
24.05.2007, 17:59
a;laaaaaaaaaa
KOTY MIAUUUUUUUUUU
24.05.2007, 22:14
..Wredna
oO ale stronka ja Szukam o Lasach liściastych o Piętrach lasu !! Mi to jest potrzebne !! :(:(
24.05.2007, 22:27
elfka
ciekawe bardzo:) przydalo mi sie bo prowadzilam lekcje o ekosystemach ziemi:) wielkie dzieki:)
28.05.2007, 19:29
gall anonim
dajcie coś krótrzego
28.05.2007, 19:30
gall anonim
dajcie coś krótrzego
31.05.2007, 14:06
markosia i dzikunia
nie podoba mi sie- jest beznadziejnie... nie ma zdjęć (ale chała!!!!!)
02.06.2007, 22:51
doda
praca do niczego wszystko zjechane z innej strony beznadzieja weź sie człowieku popraw jak już czcesz zabłysnąć to musisz jeszcze nad tym sporo popracować!!!!
21.06.2007, 18:51
redox
sgre==> PUSZCZA TROPIKALNA to to samo:] moim zdaniem ale widze ze nie chcialo Cie przeczytac.. nie no stronka okej fajnie opisane wszystko (choc szukam troszke wiecej jutro egz z ekologi)
fajnie jest krytykowac kogos kto cos napisze choc nawet nie amcie w polowie takiej wiedzy co autor tego artykułu! buce! weźcie sie w garsc i do roboty !!!!!! a nie tylko pierniczycie głupoty co nie tak!
23.09.2007, 22:23
ilonaaa
suuuper !!!
03.10.2007, 19:15
ktoś
dlaczego niem zwierząt
13.10.2007, 14:42
MaDzIuLkA
Trzeba sie było uczyc a jak sie nie chcialo to nie komentowac innych!!!!!Strona fajna mozna sie duzo dowiedziec :)powodzenia!!!
13.10.2007, 14:45
MaDzIuLkA
Trzeba sie było uczyc a jak sie nie chcialo to nie komentowac innych!!!!!Strona fajna mozna sie duzo dowiedziec :)powodzenia!!!
22.10.2007, 18:46
dominika gromowska
ok i oto chodzi
22.10.2007, 19:49
miSiA xD
BaRdZo DObRa pRaCa DuZo InfoRmACjI PrZyDałyby siE RySunKi xD
22.10.2007, 19:50
lol
lol
24.10.2007, 19:24
Maniek
troszkę słaba
30.10.2007, 19:14
Weronika
Super stronka. Można z niej dużo korzystać. Pozdrawiam!
30.10.2007, 19:18
wera
Cześć bardzo fajna stronka korzystajcie z niej pozdrawiam!
05.11.2007, 13:02
Ania :)
Szkoda ze nie ma nic wiecej na temat ekosystemo:///np rodzaje i takie tam ale ogolnie fajna stronka
05.11.2007, 19:44
pikpok
ja szukam o przystosowaniu zwierząt do życia na pustyni a tu las równikowy! Ale gleba!!!
14.11.2007, 17:14
Zawiedziona :-(
Czemu nigdzie nie moge znaleść o tych pprombanych wężach!!Ta strona jest do du......!!!
15.11.2007, 19:56
wesoł
j anic nie kapiszszi
02.12.2007, 16:54
kamilek_snk
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji o strefie górskiej :( Brakuję tego wszędzie :(
07.12.2007, 22:44
kara
jejku ale strona!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.12.2007, 17:51
anonim20
nic ciekawego i weź sie nie gaś
18.12.2007, 17:00
marlena
nic tu nie znalazłam do bani hihihihihihihihihi
18.12.2007, 17:26
Jaaa xDD KtooŚ z 1a :)
Hej xD Na jutro są mi potrzebnee informacje o sawannie i gdzie się znajduje. opis krajobrazu sawanny w Azji :) Proszę :D Naa jutro ;]
19.12.2007, 09:33
RADER
NIC TU NIE MA KONKRETY MAJA BYC
06.01.2008, 09:50
Anusiak
fajne ale niema zdjec ale mojej nauczycielce od biologii wystarczy i tak ona sie nie zna niewiele wiecej wie ode mnie :) mam nadzieje ze sie nie zgapnie skad to wzielam
07.01.2008, 18:18
zla
o to ta stronka www.geografia6.pl
08.01.2008, 19:43
Marek
Naprawde dobra stronka. Pożądnie opisany step,który bardzo był mi potrzebny. Nigdzie nie znalazłem lepszego opisu>Wielkie dzięki :)
08.01.2008, 19:44
Marek
RADER porządnie jest!!!
03.02.2008, 19:49
OMNIBUS
Material bardzo dobry a jak komuś za mało to niech go uzupełni a nie na gotowca czeka
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!