aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Środki masowego przekazu

autor: Sugna, dodano: 18.09.2006, 00:00, szkoła: Gimnazjum nr 8 Gdańsk

121srodki masowego przekazu.zip  (rozmiar: 11.20 KB)

We współczesnym świecie środki masowego przekazu wywierają olbrzymi wpływ na rozwój a także postępowanie człowieka. Zalicza się do nich prasę, radio, telewizję, książki, internet. Można stwierdzić ze żyjemy w wieku środków masowego przekazu; w istocie można nawet powiedzieć, ze żyjemy w wieku, który charakteryzują próby masowej perswazji. Za każdym razem, gdy włączamy radio lub telewizor, otwieramy książkę, czasopismo, ktoś stara się nas pouczyć , a nawet nakłonić, abyśmy kupowali właśnie jego produkt, glosowali właśnie na jego kandydata lub tez podpisali się pod jego poglądami.

Wpływ środków masowego przekazu na społeczeństwo


Olbrzymi wpływ maja na nas reklamy. Wszyscy widzieliśmy reklamy, w których najbardziej tandetne zabawki prezentuje się tak zręcznie, że dzieci nie mogą się oprzeć pokusie. Podobnie dziecko oglądające w sobotni poranek filmy rysunkowe, jest zalewane istnym potopem krótkich reklam płatków, chrupek i słodyczy. Reklama produktu na ból głowy głosi, że zawiera on składnik, zalecane przez lekarzy. Czytając etykietę odkrywamy, że tym, magicznym składnikiem jest stara dobra aspiryna. W Stanach sposób wydawania pieniędzy jest podporządkowany modom lansowanym w reklamach telewizyjnych. Amerykańscy socjolodzy twierdzą nawet, że programy TV są przerywnikami między reklamami. Obliczyli, że przeciętny nastoletni Amerykanin kształtuje swoje gusty i preferencje w dużym stopniu pod bezpośrednim wpływem reklam lub pośrednio, poprzez wpływ otoczenia. Psycholog społeczny Daryl Bem podaje interesującą analizę, która wykazuje, ze ulegamy wpływowi telewizyjnych programów reklamowych, chociaż zdajemy sobie sprawę z ich tandetności. W programach reklamowych w telewizji nie tylko kładzie się nacisk na różne powierzchowne cechy nadawcy, lecz często jedynie jego cechy, jakie widz może dostrzec, są całkowicie drugorzędne i nie maja żadnego związku z przekazem. Stwierdzono też, że podczas zakupów, większość z nas kupując np. środki czyszczące, wybieramy te produkty, który już są dla nich znajome z reklam, niż te które wcale nie były reklamowane, a są bardziej wydajniejsze i tańsze.

Na nasza opinie wpływają piec podstawowych zjawisk:

1.Na nasze opinie maja wpływają osoby, które znają się na rzeczy i są godne zaufania

2.Wiarygodnosc (i efektywność oddziaływania)nadawcy może wzrosnąć, jeśli wyraża on stanowisko wyraźnie sprzeczne z jego własnym interesem

3.Wiarygodnosc (i efektywność oddziaływania) nadawcy może wzrosnąć, jeśli wydaje się, że nie stara się ona wpłynąć na nasz opinie.

4.Przynajmniej tam, gdzie wchodzą w grę mało ważne opinie i zachowania - jeśli ktoś nam się podoba i możemy się z nim identyfikować, to jego opinie i zachowania będą miały większy wpływ na nasze własne, niż by to było uzasadnione ze względu na ich treść.

5.Tam, gdzie wchodzą w grę mało ważne opinie i zachowania – jeśli ktoś nam się podoba, to będzie na ogol ulegać jego wpływowi nawet wtedy, gdy jest oczywiste, ze stara się on wpłynąć na nas i ze czyniąc to może cos zyskać.


Porównania postawy i poglądy, nałogowych (więcej niż 4 godz. dziennie) telewidzów z postawami i poglądami, lekko uzależnieni (mniej niż 2 godz.). Stwierdzili, że nałogowi telewidzowie 1) wyrażają postawy nacechowane większymi uprzedzeniami rasowymi 2) przeceniają liczbę osób zatrudnianych jako lekarze, prawnicy, sportowcy 3) uważają, ze kobiety maja bardziej ograniczone zdolności i zainteresowania niż mężczyźni 4) maja przesądne wyobrażenie o rozpowszechnianiu przemocy w naszym społeczeństwie 5) sadzą, ze obecnie jest mniej ludzi w starszym wieku niż oni mniej zdrowi niż dwadzieścia lat temu, mimo ze w rzeczywistości jest wręcz odwrotnie, Co więcej, nałogowi telewidzowie bardziej niż telewidzowie, lekko uzależnieni są skłonni widzieć świat jako miejsce złowrogie i groźne : zazwyczaj zgadzają się oni z twierdzeniem, ze większość ludzi troszczy się tylko o siebie i wykorzystali by ciebie, gdyby mieli sposób. Postawy i przekonania są odzwierciedleniem zniekształconego obrazu amerykańskiego życia, jaki pokazuje nam telewizja. Oczywiście każdy (i każda) z nas ma rozlegle kontakty osobiste z wieloma ludźmi w niezliczonym mnóstwie sytuacji stołecznych ; środki masowego przekazu są tylko jednym ze źródeł naszej wiedzy o obu płciach i różnych grupach etnicznych i zawodowych. Informacje i wrażenia, jakie otrzymujemy za pośrednictwem tych środków, prawdopodobnie wywierają na nas mniejszy wpływ, kiedy opieramy się także na doświadczeniach z pierwszej ręki. Telewizja jest w zasadzie naszym jednym żywym źródłem informacji o zbrodniach i przestępstwach. Większa cześć programu telewizyjnego składa się ze spektakli, których tematem jest zbrodnia - przeciętny piętnastolatek obejrzał w telewizji ponad 13 000 zabójstw . Ponadto kilka badań wykazało że seriale kryminalne konsekwencji upowszechniają określony obraz zarówno policji jak i przestępców. Stwierdzono, ze telewizyjni policjanci są zadziwiająco skuteczni - wykrywają sprawców niemal każdej zbrodni, a ponadto są niezawodni pod jednym względem: pod koniec filmu bądź tez sztuki nie odpowiednia osoba nigdy nie siedzi w wiezieniu. Telewizyjni przestępcy na ogol popełniają zbrodnie wskutek zaburzę psychicznych lub nienasyconej zachłanności. Telewizja podkreśla osobista odpowiedzialność przestępców za swej czyny i przeważnie ignoruje nacisk sytuacyjne skorelowane z przestępczością, takie ja ubóstwo i bezrobocie


Środki masowego przekazu mają wpływ na psychikę młodych ludzi nie powinien zostawiać żadnych wątpliwości. Siła i częstotliwość oddziaływania mediów na pojedynczego człowieka jest niewątpliwie duża, a zwiększa się jeszcze w przypadku osób młodych i bardzo młodych, znajdujących się w fazie kształtowania psychiki i osobowości, fazie, która tak często cechuje się rozchwianiem emocjonalnym, brakiem stałego systemu wartości i norm, buntem i negacją zastanego świata. Często prowadzi to do rozmywania granic pomiędzy dobrem a złem, prawdą i fałszem, nie pozwala na w pełni krytyczne przyjmowanie informacji czy opinii i co za tym idzie - zwiększa podatność na wszelkie wpływy. Najbardziej podatne są dzieci z domów patologicznych. Dzieci te nie mających praktycznie żadnych wzorców do naśladowania, cala swa uwagę poświęcają telewizji. Telewizja zastępuje dotychczasowe role zwyczajowo pełnione przez rodziny, szkoły, a czasem nawet środowiska rówieśnicze.


Trzy rodzaje wpływu telewizji na dzieci i młodzież:

1. wpływ bezpośredni wywierają poszczególne filmy i programy TV, jest to bezpośrednie działanie emocjonalne.

2. wpływ kumulatywny działa na zasadzie mechanizmu drążenia. Każdy program wywiera mały prawie niedostrzegalny wpływ, który następnie sumuje się z wpływem poprzednich programów i powoduje w psychice odbiorcy znaczne zmiany.

3. wpływ podświadomy jest zbliżony do wpływu kumulowanego.

Najnowsze badania amerykańskich naukowców stwierdzają, że dzieci które w nadmiarze oglądają telewizję nie są wolne, są przywiązane do aktualnej chwili i w dłuższej perspektywie będą zaniedbywać relacje i kontakty z innymi. Wyobcowują się ze wspólnoty i stają się samotni. Odbiorca znajduje się w wyimaginowanym świecie obrazów. „Medialny człowiek z czasem zacznie przedkładać świat sztuczny nad realny, przestając zajmować się swoim otoczeniem. Badania te również wykazały, że nadmierni konsumenci telewizji posiadają gorszy wzrok i mocniej rozwiniętą prawą półkulę mózgową, co oznacza, że mniej oddają się refleksyjnemu myśleniu i analizowaniu. Naukowcy twierdzą również, że np. przyczyn agresywnych zachowań młodzieży należy szukać m. in. w destrukcyjnym wpływie telewizji, która wyświetla wiele filmów pełnych przemocy. Programy telewizyjne zbyt często podają gotowe instrukcje dla wszelkiego rodzaju psychopatów. Niestety audycje te pojawiają się w godzinach największej oglądalności. Telewizja powinna z nich zrezygnować, gdyż ich pokazywanie kłóci się z misją telewizji publicznej. Serwuje się widzom komercyjną „papkę”, w której jest pełno trupów, leją się hektolitry krwi, a śmierć staje się czymś banalnym. To znieczula na cierpienie.

Media są w znacznym stopniu dobrym narzędziem propagandy. Poprzez właściwy dobór informacji, ich kolejność oraz czas (w przypadku prasy długość tekstów) poświęcony na przekazanie konkretnych wiadomości można oddziaływać na wiedzę i postrzeganie informacji przez odbiorców. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy do czynienia z niezwykłą mnogością środków masowego przekazu (odbieramy po kilkadziesiąt lub więcej programów telewizyjnych, mamy praktycznie nieograniczony dostęp do gazet i czasopism wydawanych na całym świecie), trudniej jest manipulować informacjami. Jednak biorąc pod uwagę, iż każdy człowiek pracujący w radiu, telewizji czy gazecie ma jakieś konkretne poglądy na otaczający go świat bardzo trudno jest stworzyć zupełnie obiektywne źródło informacji. Każda ze stacji telewizyjnych, radiowych poświęca więcej czasu jakimś konkretnym wiadomościom w ten sposób kierując naszym sposobem myślenia. Ludzie po obejrzeniu wiadomości, której poświęcono dużo czasu w serwisie informacyjnym często uważają ją za najistotniejszą. Bardziej dociekliwi zapoznają się z kilkoma różnymi serwisami informacyjnymi. Wtedy mamy przedstawione te same wydarzenia z różnych punktów widzenia. W takiej sytuacji odbiorcy ci opierając się na własnej wiedzy, poglądach, a także korzystając z wpływu, jaki wywierają na nich grupy odniesienia, sami decydują, które wiadomości uznają za prawdziwe, a które odrzucą. Jest jednak duża grupa ludzi, których głównym źródłem poglądów i opinii są właśnie środki masowego przekazu, albo też nie mają oni czasu na studiowanie kilku dziennie źródeł informacji. Z reguły mają oni swoje ulubione gazety, stacje telewizyjne czy portale internetowe, na których bazuje ich wiedza o bieżących wydarzeniach. W tej sytuacji przyjmują do wiadomości to, co usłyszą lub zobaczą w tym

O tym, jak może wpływać na psychikę młodych ludzi nieodpowiednie używanie mediów. Młodzież nie zastanawiają się zbyt głęboko zarówno nad kwestiami przeszłymi oraz perspektywicznymi, myślą chwilą, potoczną modą, pod impulsem doraźnego nastroju, ulegają propagandowym fluidom wysyłanym przez media. Kształcenia młodych ludzi, który sprawia, iż rozumieją oni coraz mniej z przekazywanych im informacji. „Współczesne dziecko przystępując do egzaminu w formie testu musi z kilku podanych odpowiedzi wybrać prawidłową. Wystarczy zatem, aby uczeń potrafił zidentyfikować wyuczony na pamięć schemat, który wbił sobie do głowy. W podobny sposób media wbijają do głowy swoim odbiorcom - czytelnikom, telewidzom, radiosłuchaczom, internatom, swoje, jakże często zmanipulowanie i przeinaczone stereotypy pojęciowe.” Młodzi ludzie uczeni tylko i wyłącznie rozwiązywania testów nie są zdolni do samodzielnego, twórczego myślenia, nie potrafią rozwiązywać problemów i zadań. Nie myśląc twórczo młodzież bezwiednie przyswaja treści przekazywane w mediach, nie potrafi sama się do nich ustosunkować. Właśnie dlatego środki masowego przekazu mają tak duży wpływ na młodzież.

Środki masowego przekazu działają bezosobowo, w oderwaniu od potrzeb indywidualnego człowieka, nie uwzględniając osobowości, psychiki i sytuacji danej jednostki Dowodem na to jak środki masowego przekazu - a szczególnie zawarta w nich przemoc - mogą wpływać nie tylko na postawy, ale także na czyny młodych ludzi może być morderstwo kilkunastu nauczycieli w jednym z niemieckich miasteczek. Zbrodnia ta wstrząsnęła opinią publiczną kilka lat temu. Udowodniono, że film pt. „Urodzeni mordercy” Oliviera Stone’a z 1994 roku zainspirował Roberta Steinhausera do popełnienia morderstwa.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, nie można się dziwić, że większość badaczy tej problematyki przychyla się do poglądu, iż środki masowego przekazu są co najmniej jednym z istotnych czynników mogących wpływać na odbiorców, w tym zwłaszcza widzów. Badania prowadzone w ostatnich latach zawierają szczególnie cenne informacje w tym zakresie, informacje, które ukazują zmiany zachodzące na rynków środków przekazu w dobie społeczeństwa informacyjnego.
Do góry
komentarze
21.10.2006, 23:13
Sugna
PRACA JEST SUPER!!!!!:):D:D:D:)
22.10.2006, 10:52
paulina
ta sma o sobie to uważasz ale nie jest do końca dobra
06.12.2006, 12:10
kuki
całkiem dobra praca :)
14.01.2007, 22:58
kleptoanka
jest ok !! thx :*
14.01.2007, 23:01
kleptoanka
jest ok !! thx :*
15.01.2007, 13:35
cubulka
super praca tylko ja musze ja zmienic bo pan od wosu mnie zabije jak oddam taka z netu pozdrawiam dzieki
21.01.2007, 11:00
JuDoŁ
boskie to jest ;*
23.01.2007, 17:45
Emilia
swietne praca ;-)
24.01.2007, 13:54
kingula
PRACA DOBRA, ALE JAKBY BYŁA DO TEGO JESZCZE JAKAŚ ANKIETA TO BYŁO BY SUPER
07.02.2007, 13:53
ANIA
UWAżAM żE JEST KIEPSKA SORRY
03.04.2007, 15:32
anais
coś mi się zdaje, że pisałaś to na podstawie jednego źródła (też to czytałam), następnym razem spróbuj dodać coś od siebie
05.05.2007, 16:26
()wNeR
zajebista
18.09.2007, 17:31
kOLeŻAnka
Super dzikuje :*
26.09.2007, 10:06
xxxx
to jest to !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10.10.2007, 10:14
Kamil Krupa Remerów przystanek CZerwonych Beretów
jest spoko :D ;]
10.10.2007, 10:15
8 m4
eloi ;\
24.10.2007, 19:45
wiola
z jakiego źródła korzystałaś ??
02.11.2007, 13:23
hmm
super praca
02.11.2007, 16:10
SmoQ
Błędy językowe i gramatyczne rzucają się w oczy. Interesuje mnie źródło, z jakiego korzystałaś.
04.11.2007, 20:51
satan
srednia:/
12.11.2007, 17:10
Laaandrynaaa xDD
ogółowo może być xD
Tylko lepiej jak by było więcej minusów o tych środkach przekazów ... bo tego szukam =(((
hyhy bussiakii :**** xD
27.11.2007, 23:15
Barton
Moim zdaniem nie jest zła. Ale muszę troszke pozmieniać żeby facetka sie nie zjarała!!! Jest ok.
03.12.2007, 14:39
oli
moze byc nawet dobre
06.12.2007, 16:22
Ja
moze byc o to mi chodzilo:))))!!!!
15.12.2007, 12:00
Szczurzysław paliblant
zawalista praca z wosu za którą dostałem 6.
THX.
'' ''
I
u
15.12.2007, 21:47
Swistaczek
Jest dobra. Na podstawie Twoich argumentów ułożyłem swoje do debaty oksfordzkiej :)
02.01.2008, 14:14
kokosek xXx
Mam pytanko czy to sa wszystkie środki masowego przekazu ?? a tak wogule praca jest super!!!
07.01.2008, 14:51
pawik
aha
07.01.2008, 14:54
paw
a to wszystko jest dobrze????
ma ktos inaczej to zrobione????
kto mi pomoze?????
gg 7168546
08.01.2008, 22:09
anonim
praca jest w dużej części cytatem z książki. W większości napisanej poprzez funkcje kopiuj wklej, bądż po prostu przepisanej. Przydałyby się wobec tego użycie " .... " oraz przypisy i bibliografia.
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!