aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Uprzedzenia

autor: Sugna, dodano: 20.05.2006, 19:59, szkoła: Gimnazjum nr 8 Gdańsk

Uprzedzenie jest wroga bądź tez negatywna postawa wobec wyróżniającej się grupy, mogą prowadzić do dyskryminacji. Gdy stereotypowe, negatywne przeświadczenia o określonej grupie ludzi, powiązane z negatywnymi odczuciami, zostają przekształcone w krzywdzące traktowanie.
Osoby uprzedzone wyrażają negatywny osąd bez wcześniejszego doświadczenia z daną osobą, czy zjawiskiem
Najczęściej uprzedzenia są często opierane na podstawie plotek bądź tez ocen znaczących innych
Teoria kategoryzowania ludzi:

Powszechna przyczyna powstawania dyskryminacji jest tendencja do kategoryzowania ludzi według płci, wieku, koloru, narodowości, przynależności etnicznej i religijnej. Upraszczamy w ten sposób otaczającą nas rzeczywistość, tworzymy świat bardziej zrozumiały i bezpieczniejszym. Umieszczamy w tym skategoryzowanym świecie także i nas, przypisując się do określonej grupy - grupy własnej. Grupa własna, to ta, w której przepisuje się dana jednostka, uznając, iż identyfikuje oraz czuje się jej członkiem


Teoria rzeczywistego konfliktu:

Przez przynależność do grupy, stajemy się stronniczy wobec grupy własnej, która nie zawsze się zgadza się z naszymi racjami, kierujemy się wobec większości jej członków, silniejsze jest nasze wsparcie, kiedy jej członków darzymy pozytywnymi odczuciami, traktujemy ich lepiej tylko dla tego, iż należą do naszej grupy. Świat dzielimy na lepszych, (której przynależymy) i gorszych ludzi.
Innym wyjaśnieniem powstania uprzedzeń jest teoria rzeczywistego konfliktu - rywalizacji, w myśl, której ograniczenie zasobów rozmaitych dóbr prowadzi do konfliktu, którego konsekwencją jest nasilenie uprzedzeń i dyskryminacji.
Szczególnym przypadkiem tej teorii jest koła ofiarnego.
Podczas trudności, niepowodzeń, gdy ludzie przeżywają lek i frustracje, skłonni są poszukiwać winnych, przypisując im odpowiedzialność za własne kłopoty. Sytuacje takie skłaniają ludzi do zachowań agresywnych, skierowanych na te grupy, które są powszechnie nielubiane bądź słabe, a wyróżniają się widocznie z reszty społeczeństwaUprzedzenia mogą być również wynikiem obowiązujących norm w społeczeństwie. Można mówić w tedy o zinstytucjonalizowanej dyskryminacji (rasizm, seksizm, szowinizm). Do wyrażania uprzedzeń skłania jednostkę konformizm wobec norm społecznych przyjętych przez grupę, w której żyjemy.
Do góry
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!