aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Władcy europejscy wobec reformacji

autor: Tomek, dodano: 29.10.2006, 07:54, szkoła: XV LO Gdańsk

137Władcy europejscy wobec reformacji w XVI w konspekt.doc  (rozmiar: 43.50 KB)

Władcy europejscy wobec reformacji w XVI w.

1. Zakres chronologiczny- XVI w.
2. Zakres terytorialny- Europa ( wybrane kraje )
3. Wykaz pojęć- reformacja, kontrreformacja, luteranizm, kalwinizm, teocentryzm
4. Źródła: „Kronika Chrześcijaństwa”, „Encyklopedia Guinnessa”, „Historia doktryn politycznych i prawnych”- Andrzej Sylwestrzak

I. Zróżnicowanie religijne w XVI w. Europie
a. powstanie nowej renesansowej wizji świata:
- odejście od średniowiecznego teocentryzmu
- humanistyczne poszukiwanie nowej wizji Boga i Kościoła ( badania teologiczne Erazma z Rotterdamu )
b. XVI w. okresem i przełomu w europejskiej myśli filozoficznej i polityczno-prawnej
- doktryny reformacji:
Konserwatywno-liberalna:
luteranizm
kalwinizm
Radykalna:
doktryna Tomasza Münzera
bracia czescy
arianie
doktryna Urlicha Zwingli

- kontreformacja jako odpowiedź na zagrożenie katolickiego „corpus christianus” :
- zał. zakonu jezuitów ( Ignacy Loyola)- 1540
- 1542 powołanie Centralnego Trybunału Inkwizycyjnego
- Indeks Ksiąg Zakazanych
- Sobór Trydencki 1545-1563 ( system cenzury, rozbudowany aparat inkwizycyjny )
- filozoficzna koncepcja Francisco Suareza ( szkoła w Salamance )
- procesy o czary, polowania na czarownice

II. Polityka poszczególnych władców europejskich wobec idei reformacji :
1. Polscy władcy
a. Zygmunt I Stary - ostra polityka antyreformacyjna (człowiek „głębokiej wiary” )
- 1520 edykt zabraniający głoszenia nauk Lutra i wyjazdów do krajów objętych przez jego zwolenników ( podobne edykty wydawano do 1543 )
- Stłumienie rewolty protestanckiej w 1525r. w Gdańsku, zagrażająca dotychczasowemu porządkowi
- Względy religijne nie wpływają poważnie na politykę zagraniczną króla
b. Zygmunt II August – polityka liberalna, otwarcie na nowości religijne
- 1550 edykt królewski nakazujący szlachcie wyrzeczenie się wszelkich herezji ( nie doszło do jego wykonania )
- umożliwił ugruntowanie kalwinizmu w sekularyzowanym w 1561 księstwie Kurlandii
- 1552 zwolennicy kalwinizmu podnoszą projekt kościoła narodowego w Polsce mającego zjednoczyć wszystkie wyznania.
- 1555 propozycja powołania soboru narodowego poparta przez króla i biskupów polskich, odrzucona przez Stolice Apostolską ( osłabienie zależności polskiego kościoła od papiestwa, zaprzestanie płacenia Świętopietrza )
- 1570 z inicjatywy króla została uchwalona Ugoda Sandomierska, wzmacniająca pozycję protestantów wobec katolików.
- 1573 Konfederacja Warszawska – zakończenie rozkwitu reformacji, gwarantuje m.in. „wieczny pokój różniącym się w wierze.”
c. skutki polityki władców polskich:
- Tolerancja religijna
- Polska państwem „bez stosów”
- Brak wojen religijnych w kraju
2. Władcy Niemieccy
a. Karol V – przeciwnik ruchów reformacyjnych.
- nadanie biskupom niderlandzkim uprawnienia inkwizytorów
- 1521 Edykt Wormacki – skazanie Lutra i jego zwolenników na banicję
- W wyniku wojna pomiędzy Związkiem Szmalkaldzkim (protestanci) a siłami cesarsko-papieskimi, zakończonej zwycięsko dla cesarza w bitwie pod Mühlbergiem w 1547r.
- 1555 Pokój Augsburski – wprowadza zasadę tolerancji religijnej, sprzyja osłabieniu pozycji cesarza i zapobiega dalszemu jednoczeniu się Niemiec (w wyniku ostrego sprzeciwu książąt niemieckich wobec polityki cesarza „ czyj kraj, tego religia”)
- 1540 całe północne Niemcy przechodzą na protestantyzm
b. Ferdynand I – kontynuator walki z reformacją
- doprowadził do rozejmu w Passawie w 1552 i dał podstawy do pokoju w Augsburgu.
- dążył do zakończenia wojen religijnych
c. skutki polityki władców niemieckich:
- wojny religijne
- osłabienie władzy cesarskiej
- kryzys w procesie jednoczenia się Niemiec
- wzmocnienie pozycji książąt niemieckich
3. Władcy Hiszpańscy
a. Filip II – syn Karola V, władca Hiszpanii i Niderlandów, fanatyczny katolik
- 1554-55 po małżeństwie z Marią I Tudor przebywał w Anglii wpływając na tamtejszą politykę
- wykorzystywanie wojsk hiszpańskich do walki z protestantyzmem w kraju i zagranicą
- tępienie opozycji przeciw kościołowi i swojej władzy przy pomocy inkwizycji
- dążenie do połączenia Hiszpanii z Niderlandami zakończone sprzysiężeniem się szlachty i ruchami zbrojnymi w Niderlandach
- interwencja we Francji w wojnie 1592- 98 w wojnie między katolikami i protestantami zakończona niepowodzeniem
b. skutki polityki władców hiszpańskich:
- Hiszpania krajem nietolerancji
- Wojny religijne
- Szalejąca inkwizycja
5. Władcy Francuscy
a. Franciszek I – zwolennik walki z reformacją
- długotrwałe wojny religijne
- protestanci dążą do obalenia dynastii Walezjuszy
b. Henryk II – kontynuator polityki ojca
- walka z ruchami reformatorskimi
- edykty wydawane przez Henryka grożące śmiercią Hugenotom
c. Karol IX
- wojny religijne między Hugonetami i Katolikami
- 1572 „Noc świętego Bartłomieja”- w wyniku spisku zginęło 3000 hugenockiej magnaterii i szlachty, król zmusza Henryka Burbona do „nawrócenia się”
- pokój wewnętrzny został przywrócony po śmierci Henryka III i objęciu tronu przez Henryka z Nawarry
d. Henryk IV – zwolennik równowagi religijnej i tolerancji
- aby uzyskać tron przeszedł na katolicyzm („Paryż wart jest mszy”)
- 1598 edykt nantejski – zakończenie wojen religijnych we Francji, przyznanie praw hugenotom
e. skutki polityki władców francuskich:
- wojny religijne 1562 – 1598
- spustoszenie w wyniku walki między protestanckimi Burbonami, a katolickimi Walezjuszami
- ostatecznie pojednanie ( przejście na katolicyzm Henryka IV i edykt nantejski nadający prawa hugenotom)
6. Władcy Angielscy
a. Henryk VIII
- w młodości sojusznik papieża
- 1513 wstąpił do Ligi Świętej założonej przez papieża Juliusza II
- 1521 dostaje tytuł „ obrońcy wiary” za zwalczanie poglądów Lutra
- wobec nie udzielenie zgody na rozwód z Katarzyną Aragońską zostaje przeciwnikiem papieża
- 1534 w akcie supremacji ogłasza się głową kościoła anglikańskiego i udziela sobie rozwodu z Katarzyną Aragońską
b. Maria I Tudor – gorąca katoliczka
- nawiązała stosunki z Rzymem zerwane przez Henryka VIII
- tłumiła bunty protestantów ( stąd jej przydomek „krwawa Mary” )
- 1554 poślubiła Filipa II, który wpłynął na jej politykę w Anglii
c. Elżbieta I – kontynuatorka polityki Henryka VIII
- reaktywowała kościół anglikański
- zniszczyła ostatecznie kościół katolicki w Anglii
d. skutki polityki władców angielskich:
- utworzenie kościoła narodowego w Anglii
- niekonsekwentna polityka dynastii Tudorów
- krwawe konflikty między katolikami, a zwolennikami kościoła angielskiego
- uniezależnienie się od Rzymu
Do góry
komentarze
06.11.2006, 18:58
h
konkret, pierwszy raz spotykam sie z taka dobra praca
20.01.2008, 13:52
rin
bardzo dobra praca ;)
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!