aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Rynek nieruchomości cz.2

autor: Przemek, dodano: 13.04.2006, 14:59, uczelnia: Wydział Zarządzania UG

110inne40.zip  (rozmiar: 8.09 KB)

Rynek nieruchomości cz. II.
wartość rynkowa jest obiektywna, wartość inwestycyjna jest subiektywna.
Czynniki wpływające na wartość ekonomiczną nieruchomości:
1.użyteczność – zdolność dobra do zaspokajania potrzeb konkretnej osoby lub grupy osób,
2.rzadkość – niewystarczająca ilość na zaspokojenie potrzeb,
3.dostępność/zbywalność (mam coś ale czy mogę to sprzedać?) – np. węgiel pod ziemią.
Podstawowy funkcjonowania rynku nieruchomości.
rynek – ogół stosunków wymiennych między sprzedającymi (reprezentującymi podaż) a kupującymi zgłaszającymi zapotrzebowanie na towary i usługi znajdujące potwierdzenie w sile nabywczej.
rynek formalny – istnieje instytucja regulująca obrót np. giełda.
rynek nieformalny – nie istnieje taka instytucja np. rynek nieruchomości.
rynek nieruchomości – ogół warunków, w których odbywa się transfer praw do nieruchomości i są zawierane umowy stwarzające wzajemne prawa i obowiązki powiązane z władaniem nieruchomościami.
Struktura rynku nieruchomości:

POPTY
PRAWA
PODAŻ
Podmiot:
Skarb państwa, j.s.t., spółki prawa handlowego, joint-venture, konsorcjum, spółdzielnia, podmiot zagraniczny, instytucja, osoba fizyczna.

Rodzaj nieruchomości:
jedno/wielo–rodzinna,
handlowo-usługowa,
biurowa, rekreacyjna, przemysłowa, parkingowa, rolna.

Część nieruchomości, cała, budynek, piętro, lokal.

Cykl nieruchomości:
- nowy projekt,
- eksploatacja,
- remont/odnowa,
- przebudowa,
- wyburzenie.
Wątki praw:
własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem, spółdzielcze prawo do lokalu, podnajem, opcja/zadatek, prawo pierwokupu, służebność, prawo wywłaszczenia, prawo eksmisji.

Transakcja:
1) rynkowa (ustala się cenę) – kupno, sprzedaż, użytkowanie, najem, dzierżawa, podnajem, zamiana, czarny rynek.
2) nierynkowa – darowizna, spadek/dziedzictwo, wywłaszczenie, uwłaszczenie, eksmisja.
Podmiot:
Skarb państwa, j.s.t., spółki prawa handlowego, joint-venture, konsorcjum, spółdzielnia, podmiot zagraniczny, instytucja, osoba fizyczna.

Rodzaj nieruchomości:
jedno/wielo–rodzinna,
handlowo-usługowa,
biurowa, rekreacyjna, przemysłowa, parkingowa, rolna.

Część nieruchomości, cała, budynek, piętro, lokal.

Cykl nieruchomości:
- nowy projekt,
- eksploatacja,
- remont/odnowa,
- przebudowa,
- wyburzenie.
Podstawowe czynniki wpływające na popyt i podaż:

POPYT
(siła nabywcza, potrzeby przestrzenne)
RYNEK
(ceny, czynsze, obrót, pustostany)
PODAŻ
(zasób, przyrost, ubytki)

Cechy popytu na nieruchomość:
1.silna intensywność jego ujawniania,
2.mała substytucyjność,
3.mała elastyczność cenowa popytu (Epd < 1),
4.znaczna rozbieżność pomiędzy popytem potencjalnym a efektywnym.

Cechy podaży na nieruchomości:
1.powolna reakcja na zmiany cen (Eps < 1),
2.paradoks Veblena (np. wille itp.).

Klasyfikacja rynku nieruchomości:
1.wg kryterium przestrzennego:
a.lokalny (np. Sopot),
b.ponad lokalny (regionalny) np. trójmiasto,
c.krajowy,
d.międzynarodowy (np. lotniska).
2.wg kryterium nabywanych praw:
a.lokat – ceny,
b.najmu – czynsze.

Cechy rynku nieruchomości:
1.niejednorodność
przejaw: różnorodność rynku,
skutek: zróżnicowana aktywność, konieczność specjalizacji,
2.niedoskonałość (bark przejrzystości)
przejaw: brak informacji o rynku, brak racjonalności zachowań, różnorodność dóbr,
skutek: trudność osiągnięcia równowagi, trudność wyceny, powolna reakcja na sygnały z rynku na ceny i odwrotnie,
3.mała elastyczność popytu i podaży
przejaw: E < 1,
skutek: trudność w osiągnięciu równowagi, rynek przechodzi z rynku nabywcy do rynku sprzedawcy, silne wahania wartości i liczby transakcji,
4.wymaga fachowej obsługi
przejaw: konieczność uzyskania licencji,
skutek: wymóg szkolenia,
5.lokalny charakter
przejaw: nabywca musi poznać każdą nieruchomość osobiście,
skutek: konkurencja jest ograniczona, transakcje mają raczej lokalny charakter,
6.efektywność rynku na niskim poziomie
przejaw: cena nie odzwierciedla natychmiast pełnych informacji rynkowych,
skutek: mało informacji aby ograniczyć ryzyko decyzji, wyższe dochody tylko w przypadku podjęcia dodatkowego ryzyka.

Przyczyny cykli na rynku nieruchomości:
1.ruchy falowe na rynku nieruchomości,
2.cechy strukturalne budynków i procesów budowy,
3.ludzkie zachowania.

Uczestnicy na rynku nieruchomości:
1.decydenci - właściciele nieruchomości i kupujący oraz j.s.t., konserwator
zabytków itp.,
2.obsługa rynku nieruchomości – pośrednicy, zarządcy, rzeczoznawcy, instytucje finansowe, notariusze, j.s.t., firmy budowlane, architekci, konsultanci.
Do góry
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!