aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Rynek nieruchomości cz.1

autor: Przemek, dodano: 13.04.2006, 14:58, uczelnia: Wydział Zarządzania UG

109inne39.zip  (rozmiar: 6.50 KB)

Literatura:
„Rynek a nieruchomość” - Ewa Kucharska-Stasiak

Specyfika nieruchomości jako towaru.
nieruchomość – towar, który odznacza się specyficznymi cechami.

art. 46 KC
Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Przy użytkowaniu wieczystym budynek stanowi własność odrębną od gruntu.

Formy władania nieruchomością:

Formy władania
zbywalność
1.własność
2.użytkowanie wieczyste
3.prawa zobowiązaniowe
- najem
- dzierżawa (można czerpać korzyści)
- użyczenie
4.ograniczone prawa rzeczowe
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
- użytkowanie
+
+

-
-
-

+
-

(najem do 10 lat, dzierżawa do 30 lat)

Cechy nieruchomości jako towaru
1.fizyczne
a.złożoność fizyczna – wielkość elementów składowych (grunt + budynek + drzewo),
b.nieruchomość – trwałość w miejscu, skutek: nie można przemieszczać
aby uniknąć prawa, łatwość obciążania podatkami, rynki nieruchomości mają charakter lokalny, na wartość nieruchomości ma wpływ zmiany otoczenia,
są dobrym zabezpieczeniem kredytu,
c.trwałość w czasie – niezniszczalność gruntu, długa żywotność budynku, skutek: wartość nieruchomości rośnie w czasie,
d.różnorodność – brak dwóch identycznych nieruchomości, skutek: problemy
z wyceną,
e.niepodzielność – trudny podział kubaturowy, „brak” rozdzielności gruntu
od budynku, skutek: zmiana wykorzystania nieruchomości, błędy w lokalizacji są często nie do naprawienia.
2.ekonomiczne
a.rzadkość – skutek: zmiany wartości, konieczność modernizacji w celu zaspokojenia potrzeb,
b.lokalizacja – dostępność usług, środków komunikacji, centów handlowych, skutek: sposób użytkowania w dużym stopniu wynika z płożenia, dostępności, otoczenia,
c.współzależność – („komin u sąsiada = wartość mojej nieruchomości spada”), funkcja użytkowa ma wpływ na sąsiednie nieruchomości, na sposób użytkowania, jakość zabudowań, ma wpływ na wartość,
d.wysoka kapitałochłonność – wysokie nakłady na zakup i budowę nieruchomości, skutek: finansowanie ze źródeł obcych, długi okres zwrotu kapitału, relatywnie długa żywotność ekonomiczna, konieczność ponoszenia nakładów na remonty i modernizacje,
e.mała płynność – trudność szybkiej zamiany na gotówkę za jej cenę rynkową, skutek: bariera, negatywna strona dla inwestycji.
3.instytucjonalno-prawne
a.prawa dotyczące nieruchomości – świat nieruchomości rządzi się swoimi prawami, skutek: brak własności absolutnej (np. wywłaszczenie),
b.stowarzyszenia i organizacje – są w polu oddziaływania różnych instytucji (rzeczoznawcy, pośrednicy, instytucje badawcze), skutek: nieruchomości
są przedmiotem badań i nauczania, środowiska zawodowe wywierają wpływ na działania na rynku nieruchomości (np. na prawo).

Funkcje nieruchomości w gospodarce.
1.są towarem,
2.działalność gospodarcza,
3.działalność naukowa i badawcza,
4.przedmiot opodatkowania.

Cena, wartość, koszt.

cena – powstaje w wyniku transakcji, w obrocie określana przez relację między popytem a podażą.

wartość – powstaje w wyniku wyceny.

Wartość rynkowa nieruchomości (wg ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 151) stanowi jej przewidywana cena możliwa do uzyskania na rynku , ustalona z uwzględnieniem cen transakcyjnych uzyskanych przy spełnieniu następujących warunków:
1.strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej
oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy,
2.upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku
i wynegocjowania warunków umowy.

Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia
z uwzględnieniem stopnia zużycia.

Wartość rynkowa jest wartością obiektywną.
Wartość inwestycyjna  wartość dla konkretnego inwestora.
Do góry
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!