aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Hinduizm

autor: brak, dodano: 15.03.2006, 14:56, uczelnia: brak

107inne33.zip  (rozmiar: 9.63 KB)

HINDUIZM-powstał w starożytnych Indiach , które dziś nazywamy subkontynentem indyjskim ( od 1947 podzielony na państwa takie jak ; Indie , Pakistan , Bangladesz , i Sri Lanke . ) . Na obszarze tym powstały jedne z pierwszych światowych cywilizacji . Z doliny Indusu wywodzi się cywilizacja powstała około 2500 r. p.n.e.

Hinduizm to termin europejski, utworzony na oznaczenie zespołu
bliskich sobie religii, kształtujących się od ok. V w. p.n.e. i do
pewnego stopnia kontynuujących wedyzm i braminizm; w odróżnieniu
od buddyzmu i dżinizmu bazę społeczną hinduizmu stanowią głównie osiadłe społeczności rolne, związane z ustrojem warnowo - kastowym (warna) i jego typem intensywnej gospodarki.
Hinduizm w pierwszej połowie I tysiąclecia n.e. stał się ideologią tego ustroju, sankcjonował bowiem sprzyjające utrzymaniu cywilizacji formy życia wspólnotowego, których podstawą była kasta hinduska i rodzina. Oznaczało to ingerencję doktryny religijnej w sferę stosunków społeczno -ekonomicznych i prowadziło do rytualizacji większości przejawów życia. Podłożem formowania się hinduizmu był związany z rdzennymi ludami Indii (Adiwasi) - archaiczny kompleks wierzeń animistycznych, praktyk szamanistycznych, kultów płodności i kultu Bogini-Matki; nawiązują doń bezpośrednio saktyzm (czczenie absolutnego boga (Absolut , boska moc , związany też był nurt tzw. Lewej ręki i tantryzm (kult bogini Matki, żeńskiej zasady stwórczej ,odrzuca system kast ).
Ortodoksyjne odłamy hinduizmu uznają za podstawę naukę o moralnym ładzie świata i obowiązku kastowym, o odpłacie za czyny i kole egzystencji; wyzwolenie człowieka z kręgu żywotów dokonuje się wielorako: prowadzi do niego właściwy czyn, poznanie lub łaska otrzymana dzięki miłości do Boga. W prestiżowych formach kultu funkcje kapłanów pełnią bramini (Kasta) ,najwyższa z kast ,( później byli rycerstwo i szlachta- kszatrijowie , potem rolnicy i kupcy – wejsowie , a na samym dole zajmowała się służba inaczej robotnicy – siudrowie ), posługujący się sanskrytem jako językiem kultowym; najwyższym autorytetem są wedy i teksty normatywne. Obok tych form istnieją kulty, w których funkcje kapłańskie pełnią członkowie niskich kast (tzw. niedotykalni); ważną rolę odgrywa w nich opętanie i wieszczenie.
System kastowy w późniejszym czasie nabrał większą jeszcze role co spowodowało zwiększenie podziałów pomiędzy warstwami . W konsekwencji każdy człowiek stawał się niewolnikiem swojego stanowiska i zawodu , może jeść tylko określone rodzaje pożywienia , poślubić jedynie przedstawiciela tej samej kasty . Okrutny system kast jest oparty na hinduskiej koncepcji karmy ( przeznaczenia ) , według której życie doczesne każdego człowieka było nagrodą lub karą za czyny w życiu poprzednim . A więc niska pozycja społeczna świadczyła o grzesznym trybie życia . System kast nadal trwa w teraźniejszych Indiach , choć rząd usilnie działa o zniesienie barier między obywatelami . Niezależnie od moralnej oceny systemu , stanowi on bezpośrednie dziedzictwo kultury Arjów .
W hinduizmie początkowo przeważał panteizm, współistniały z nim koncepcje o charakterze teizmu i swoistego monoteizmu (oddawanie czci jednemu bogu, przejawiającemu się w niezliczonych postaciach, idea znana już z tekstów wedyjskich); w późniejszym okresie jednego z bogów uważano za najwyższego, dotyczyło to zwłaszcza Wisznu lub Siwy, co doprowadziło do wyodrębnienia się wielkich odłamów ortodoksyjnego hinduizmu (wisznuizm, śiwaizm). Wedyjską ofiarę zastąpiono adoracją bóstwa, co wyparło krwawe ofiary składane w ludzkim hinduizmie. Kult bóstw rozwija się zwłaszcza w świątyniach położonych w wielkich ośrodkach pielgrzymkowych; podczas uroczystości religijnych wierni otrzymują z rąk kapłana, uświęcony przez bóstwo, pokarm, w niektórych dniach posągi bóstw obwozi się w czasie procesji.
Główne święta: diwali (w październiku- listopadzie, pora jesiennych zbiorów) i holi (luty- marzec , początek wiosennego cyklu rolniczego). Od X-XIII w., wraz z rozszerzeniem się wpływów muzułmańskich w Indiach, rozpoczął się wpływ islamu na hinduizm, szczególnie silny za panowania Wielkich Mogołów; powstały wówczas odłamy religijne łączące elementy hinduizmu i islamu, m.in. sikhowie (sikhizm, obecnie odrębna religia uniwersalistyczna) i gmina Kabira. Wpływy europejskiego, zaznaczające się od XVIII w., zwłaszcza zaś europejska krytyka aspektów hinduizmu, spowodowały m.in. działalność reformatorską R. Raja (założyciela gminy Brahma Samadź) i D. Saraswatiego. W obecnym kształcie hinduizm wiele zawdzięcza ideom i praktyce życiowej M.K. Gandhiego.


Na ogół uważa się, że filozofia hinduizmu składa się z sześciu systemów, zwanych darśianami. Są to zatem: sankhja, joga, njaja ( filozofia przyrody), wajsieszika, mimansa ( rytuał ofiarny ) i wedanta. Tradycyjnie przyjęło się łączyć te systemy w pary ze względu na pewne podobieństwa. Pierwszą parę tworzą sankhja i joga, drugą njaja i wajsieszika, trzecią wreszcie parę stanowią dwa systemy mimansy, tzn. purwa-mimansa, czyli mimansa właściwa oraz utara-mimansa, czyli wedanta.


Hindusi czczą bogów, bóstwa i duchy. W hinduizmie zaciera się granica pomiędzy człowiekiem a bóstwem. Zachowania bogów są ludzkie, a świątynie to domy bogów a nie miejsce kultu bóstwa. Ułatwia to człowiekowi drogę do Boskości. Wiara w reinkarnację umacnia kastowy system rozwarstwienia społecznego. Dzieje się tak ponieważ, zgodnie z tradycją, system rytuałów, przynależny danej kaście, umożliwia spełnianie dharmy z obecnego wcielenia. Ugruntowane w tradycji rozwarstwienie na kasty powoduje również, że przy dość znacznej wrażliwości ludzi istnieje duża obojętność na ich osobisty los.

LICZBA 4 ;

W hinduizmie bardzo ważna role odgrywa liczba cztery:

- cztery cele życia ; 1) dharma ( prawość )– trzeba przestrzegać wszelkich praw moralnych , m.in. systemu kastowego ; 2) artha- dobro materialne, ekonomiczne ; 3) kama – wszelkie przyjemności fizyczne i zmysłowe , z tego wywodzi się kamasutra 4) Moksza – wyzwolenie , zbawienie i można je osiągnąć na 4 sposoby m.in. joga ze jest ścieżka wiedzy, poznania ścieżka bezinteresownej pracy ścieżka miłości i oddania i ścieżka kontemplacji .
- cztery etapy życia ; 1) student 2) gospodarz 3) eremita 4) wędrowny żebrak

BOGOWIE HINDUIZMU:

BRAMHA- Ukazuje się siedząca na kwiecie lotosu, który jest symbolem zwycięskiego życia. Posiada cztery głowy i ręce. W każdym ręku trzyma kolejno: święty przedmiot { sruva }, wiedzę Weda, naczynie na wodę { kamandalu } i różaniec. Podróżuje na łabędziu { hans }, który jest symbolem sprawiedliwości pomiędzy dobrem i złem.
VISHNU-Jest bogiem ochraniającym Trójcę. Posiada cztery ręce. W pierwszej trzyma muszlę { sankha ), symbol rozprzestrzeniającemu się głosu boga - Om. W drugiej dysk { chakra }, przypominający o kole czasu i potrzebie dobrego życia. W trzeciej ręce trzyma lotus { Padma }, symbol spełnionego życia. Posiada również maczugę { Gada } symbolizującą siłę i możliwość kary, jeśli dyscyplina w życiu jest ignorowana. Lord Vishnu podróżuje na szybkim ptaku { Garuda } który rozprzestrzenia z wielką odwagą wiedzę wedyjską.

Lord SHIVA- ma twarz zamyśloną, medytującą, lecz zawsze szczęśliwą. Z jego związanych włosów, ozdobionych półksiężycem wypływa rzeka Ganges. Wąż wije się wokół jego szyi, w ręku ma trójząb, a jego ciało pokryte jest popiołem. Atrybuty Lorda Shiva reprezentują jego zwycięstwo nad złymi demonami i spokój ludzkiej natury. Znany jest jako bóg obdarowujący. Jego pojazd to byk Nandi, symbol szczęścia i mocy. Shiva-Linga, znak Lorda Shivy, jest jego symbolem. W świątyniach Shivy, Shiva-Linga jest głównym bóstwem

SARASWATI -Jest Żoną Lorda Brachma i posiada dar wymowy, mądrość i zdolności do nauki. Posiada cztery ręce reprezentujące cztery aspekty ludzkiej osobowości: umysł, intelekt, czujność i ego. Trzyma święty przedmiot w jednej ręce, a różaniec w drugiej. Pozostałymi dwoma rękami gra miłosne pieśni na wiolonczeli. Nosi białe szaty symbolizujące czystość i jeździ na białej gęsi.


LAKSHMI - Jest żoną Lorda Vishnu i boginią szczęścia, czystości, niewinności i szczodrości. Jej cztery ręce reprezentują cztery cnoty duchowe. Lakshmi siedzi na rozkwitającym lotosie symbolizującym duchową prawdę. Od bogini bije osobisty urok. Aura duchowego szczęścia, umysłowej i duchowej satysfakcji oraz powodzenia zawsze jest wokół niej.
Jej dłoń jest wyciągnięta by błogosławić ludzi. Adorowana jest przez LordaGanesza.


Lord SATYANARAYENA- jest innym wcieleniem lorda Vishnu i jest powszechnie czczony przez Hindusów w ogniskach domowych i wśród przyjaciół. Obrzędy religijne odbywają się raz w miesiącu, w dniu pełni księżyca. Łaska Lorda została opisana w hinduskiej księdze Skanda Purana. Posiada on cztery ręce, podobnie jak Lord Vishnu, jednakowoż, nie trzymają one lotusa tylko są wyciągnięte by błogosławić ludzi.

Ogromna siła odróżnia Lorda KRISHNE od innych bogów indyjskich. Podobnie jak Lord Rama jest znany ze swojej odwagi w zwalczaniu złych mocy. Malowany jest gdy gra na flecie melodie wyrażające jego miłość do ludzi. Jest również malowany ze swoim młodym wielbicielem Radha. Lord jest często czczony jako Radha - Krishna. Para symbolizuje młodzieńczą miłość pomiędzy ludźmi i bogami. Lord Kriszna jest często malowany ze swoją ulubioną z dzieciństwa krową. W dzieciństwie uprawiał wiele świętych sportów { leela }.

GAURI-reprezentuje czystość i surowość obyczajów . Parvati odbyła szereg pokut poświęconych Gauri chcąc pozyskać Lorda Shiva na męża . Sita , współpracująca z Lordem Ramą , oddawała cześć Gauri by spełnić swoje marzenia poślubienia Lorda Rama . Niezamężne kobiety czczą Gauri by otrzymać męża obdarzonymi licznymi cnotami .

Gayatri Mata reprezentuje najbardziej sekretna Gayatri Mantrę , hymn Rig Vada . Czczenie Gayatri Mata , poprzez recytowanie tej mantry , przynosi szczęście na płaszczyźnie fizycznej , materialnej i intelektualnej .
Jest bogiem małpa i wielkim bohaterem oddanym Lordowi Ramą . To bóstwo jest dostarczycielem odwagi , nadziei , mądrości , intelektu i poświęcenia . Jest malowany jako silna małpa z maczuga , symbolizującą odwagę oraz tatułarzem Lorda Ramy na piersi . Jest również nazywany Mahavbeera , wielki bohater lub Pavansuta , syn powietrza .


Źródła :
-Internet
-Encyklopedia popularna PWN 1991 r.
-„Świat Wiedzy”
Do góry
komentarze
22.10.2007, 17:04
monia
ale klapa
29.12.2007, 23:10
Ktoś
BOZE!!! Kto to wymyślił?!? I po co to człowiekowi ?!? ;/
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!