aula.pl


Kontakt


Humor


Jedzonko


Forum


korepetycje


Nowości!


Strona główna
korepetycje
Ściągi, materiały, testy, wykłady...

Pieniądz - wykłady

autor: brak, dodano: 29.03.2006, 21:50, uczelnia: brak

6BANK03.DOC  (rozmiar: 12.00 KB)

Pierwotny rynek kapitałowy obejmuje emisję nowych papierów wartościowych:
• publiczną - gdy oferowana jest > niż 300 osobom
• niepubliczną - np. dla pracowników

Instytucje rynku kapitałowego:
1. Banki komercyjne - uczestniczą w ustalaniu ceny na kapitał pożyczkowy, określają granice opłacalności inwestycji w papiery wartościowe.
2. Towarzystwa ubezpieczeniowe - inwestują otrzymane wkłady w papiery wartościowe o stosunkowo niskim stopniu ryzyka: bony skarbowe, obligacje.
3. Komisja papierów wartościowych - ma prawo dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu. Jej zadania to:
• regulacja rynku kapitałowego
• egzaminowanie kandydatów na maklerów i doradców inwestycyjnych
• wydawanie licencji maklerskich
• nadzór w zakresie właściwego obrotu i konkurencji na publicznym rynku obrotów kapitałowych.
4. Giełda papierów wartościowych.

Największe giełdy świata:
• New York Stock Exchange
• Royal Stock Exchange, London
• American Stock Exchange, New York
• Tokyo Stock Exchange

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych.
Domy maklerskie pośredniczą w sprzedaży papierów wartościowych przez emitentów na rynku pierwotnym i obrocie inwestorów na rynku wtórnym.

Fundusze powiernicze - wyspecjalizowane instytucje służące do zbiorowego lokowania środków pieniężnych w papierach wartościowych. Mogą być zamknięte i otwarte.

Krajowy depozyt papierów wartościowych zajmuje się ich dematerializacją. Jego zadania to:
• przechowywanie i rejestracja papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
• rejestracja kont depozytowych dla uprawnionych do przetrzymywania papierów wartościowych w depozycie
• rejestracja zmian w depozycie
• nadzór nad zgodnością wielkości emisji i liczbą papierów znajdującą się w obrocie
• obsługa kont depozytowych wynikająca z realizacji zobowiązań emitentów wobec własnych papierów wartościowych
• wystawianie świadectw depozytowych

Ilościowa teoria pieniądza:
MV = PY

M - nominalna ilość pieniądza
V - szybkość obiegu pieniądza
P - ceny
Y - dochód realny
Założenie, że ceny i płace są w pełni giętkie. W krótkim okresie więc ilościowa teoria pieniądza nie obowiązuje.

Rynek walutowy - to taki rynek międzynarodowy, na którym jedna walut krajowa może być wymieniona na inną. Cena, po której wymieniane są waluty określana jest jako kurs walutowy.

Future - to zobowiązanie uczestnika operacji do kupienia lub sprzedaży w określonym terminie towaru czy papieru wartościowego o określonej jakości i ilości, według aktualnej ceny giełdowej.

Swap to operacja składająca się z dwóch czynności: kupna lub sprzedaży waluty lub innych wartości na rynku dnia transakcji oraz ich kupna lub sprzedaży na rynku terminowym.
Currency swap - to zamiana należności i zobowiązań w różnych walutach w połączeniu z transakcją procentową.
Interest rate swap - zamiana zobowiązań o oprocentowaniu stałym lub zmiennym na umowę o ustalonym nominale i na określony czas. W uzgodnionych terminach następują wypłaty wyrównawcze różnic między stałą i zmienną stopą procentową.

Option - posiadacz umowy option ma prawo, ale nie jest zobowiązany sprzedać lub kupić daną wartość po określonym kursie w ramach ustalonego czasu. Za prawo kupna płaci sprzedawcy nie podlegającą zwrotowi cenę opcji. Są opcje rejestrowane na giełdzie (exchange traded options) i opcje over the counter.

Forward rate agreement - polega na uzgodnieniu między dwoma partnerami stałej stopy procentowej (agreed forward rate) od określonej wartości.
Do góry
Publikowane na stronie artykuły i komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów. Serwis aula.pl nie ponosi odpowiedzialność za ich treść.
Jeżeli artykuł lub komentarz narusza prawo, dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, zgłoś go do usunięcia.
Podziel się!
Jesteś autorem fajnych materiałów, ściąg, opracowań?
Chciałbyś się nimi podzielić?
Prześlij je do nas a wrzucimy je na stronę!
Kliknij tutaj aby przesłać je do nas!