ściągi i wypracowania, ściąga, opracowania, baza korepetycji, ściągi dla studentów i inne...

Aula.pl to darmowe ściągi i wypracowania oraz baza korepetycji i korepetytorów.
Marketing

Marketing w projektowaniu inwestycji

autor: Przemek, dodano: 24.09.2006, 20:09, uczelnia: Wydział Zarządzania UG

Notatki z ćwiczeń Czytaj dalej…

komentarze (0)

Marketing - ściąga

autor: brak, dodano: 12.09.2006, 12:45, uczelnia: Wydział Zarządzania UG

Czytaj dalej…

komentarze (2)

Marketing - testy

autor: brak, dodano: 30.08.2006, 12:44, uczelnia: Wydział Zarządzania UG

Pytania na egzamin WZ UG Czytaj dalej…

komentarze (9)

Marketing - testy

autor: brak, dodano: 27.06.2006, 12:43, uczelnia: Wydział Zarządzania UG

Pytania na egzamin WZ UG Czytaj dalej…

komentarze (0)

Dystrybucja produktu

autor: brak, dodano: 25.06.2006, 12:42, uczelnia: WSAiB Gdynia

Istota produktu - Proces polegający na dostarczeniu nabywcom produktu o oczekiwanych celach i jakości w najbardziej odpowiednim miejscu i czasie, w najbardziej dogodnej formie i w najlepszych warunkach dokonania zakupu. Postuluje się również, by przepływ Czytaj dalej…

komentarze (1)

Planowanie marketingowe

autor: brak, dodano: 02.04.2006, 12:41, uczelnia: WSAiB Gdynia

Wyjaśnij istotę procesu planowania - Planowanie jest niezwykle ważnym elementem każdej firmy proces ten jest skomplikowany ale tez niezwykle ważny sposobem informowania przedsiębiorstwa o koniecznych zmianach i ich skutkach w sposób otwarty i nie odbieran Czytaj dalej…

komentarze (1)

Produkt jako element marketingu

autor: brak, dodano: 26.03.2006, 12:40, uczelnia: WSAiB Gdynia

Zdefiniuj produkt - Wszystko co można zaoferować nabywcom do sprzedaży, w celu konsumpcji, posiadania lub dalszego przerobu. Oprócz przedmiotów fizycznych, do produktu zalicza się usługi (fryzjer, koncert, szewc), czynności, osoby (Michael Jordan, Andree Czytaj dalej…

komentarze (12)

Klient - podmiot działania marketingowego

autor: brak, dodano: 26.03.2006, 12:39, uczelnia: WSAiB Gdynia

Pytania na egzamin WSAiB Gdynia Czytaj dalej…

komentarze (2)

Zarządzanie dystrybucją

autor: brak, dodano: 19.03.2006, 12:36, uczelnia: WSAiB Gdynia

Istota dystrybucji produktu - Proces polegający na dostarczeniu nabywcom produktu o oczekiwanych celach i jakości w najbardziej odpowiednim miejscu i czasie, w najbardziej dogodnej formie i w najlepszych warunkach dokonania zakupu. Postuluje się również, Czytaj dalej…

komentarze (0)

Marketing - Cena

autor: brak, dodano: 18.03.2006, 12:36, uczelnia: WSAiB Gdynia

Wyjaśnij istotę ceny jako narzędzia marketingu – (1) Suma pieniędzy jaką trzeba zapłacić za produkt (towar, usługę) aby go otrzymać lub móc z niego korzystać, zaspokoić potrzebę albo pragnienie. (2) Jedyny element mieszanki marketingowej tworzący przychód Czytaj dalej…

komentarze (0)

Marketing - Klient

autor: brak, dodano: 18.03.2006, 12:33, uczelnia: WSAiB Gdynia

Zdefiniuj i wyjaśnij termin Wartość Produktu – Wartość dostarczana nabywcy jest różnicą pomiędzy całkowitą wartością produktu )na którą składa się również poziom obsługi, wizerunrk firmy, marka produktu, usługi posprzedane), a kosztem jaki musi on ponieść Czytaj dalej…

komentarze (0)

Jak opracować plan marketingowy?

autor: brak, dodano: 14.03.2006, 12:32, uczelnia: Wydział Zarządzania UG

Czytaj dalej…

komentarze (1)

Zarządzanie produktem

autor: brak, dodano: 14.03.2006, 12:31, uczelnia: WSAiB Gdynia

Co to jest produkt - Jest to każde dobro fizyczne lub niematerialne, które jest przedmiotem wymiany rynkowej i służy do zaspokojenia potrzeby lub pragnienia nabywcy detalicznego lub instytucjonalnego. Otrzymywany jest w zamian za pieniądze lub inną Czytaj dalej…

komentarze (0)

Podstawy marketingu

autor: brak, dodano: 13.03.2006, 12:27, uczelnia: brak

Czytaj dalej…

komentarze (1)

Marketing - ściąga

autor: brak, dodano: 13.03.2006, 12:26, uczelnia: brak

Czytaj dalej…

komentarze (0)

Istota marketingu

autor: brak, dodano: 13.10.2005, 12:30, uczelnia: brak

Przed współczesnym przedsiębiorstwem, działającym w warunkach rozwiniętej konkurencji na rynku, stoi trudne zadanie takiej organizacji pracy i zarządzania aby możliwe było osiągnięcie jej misji i strategicznych celów. Konieczne więc stało się wypracowani Czytaj dalej…

komentarze (5)

Do góry