ściągi i wypracowania, ściąga, opracowania, baza korepetycji, ściągi dla studentów i inne...

Aula.pl to darmowe ściągi i wypracowania oraz baza korepetycji i korepetytorów.
Ekonomia

Deficyt publiczny

autor: brak, dodano: 27.04.2007, 11:08, uczelnia: brak

Czytaj dalej…

komentarze (0)

Mikroekonomia - wykłady - duże opracowanie

autor: brak, dodano: 16.04.2007, 11:04, uczelnia: brak

Czytaj dalej…

komentarze (1)

Ekonomia - ściąga

autor: brak, dodano: 30.01.2007, 06:28, uczelnia: brak

Makroekonomia - dziedzina ekonomii posługująca się wielkościami agregatowymi (zbiorczymi, dotyczącymi całej gospodarki) do badania prawidłowości występujących w gospodarce jako całości. Czytaj dalej…

komentarze (8)

Bezrobocie

autor: brak, dodano: 06.12.2006, 09:00, uczelnia: brak

Czytaj dalej…

komentarze (0)

Wprowadzenie do ekonomii

autor: brak, dodano: 26.10.2006, 08:20, uczelnia: brak

EKONOMIA- wywodzi się od greckich słów OIKOS(dom i gospodarstwo domowe) NOMOS(prawo). Jest to nauka o prawach rządzących gospodarstwami domowymi... Czytaj dalej…

komentarze (3)

Makroekonomia - ściąga

autor: brak, dodano: 15.10.2006, 21:56, uczelnia: AiR PG

Czytaj dalej…

komentarze (3)

Społeczne skutki bezrobocia i inflacja

autor: brak, dodano: 11.10.2006, 17:37, uczelnia: brak

W latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych bezrobocie wzrosło powyżej przyjmowanej stopy naturalnej i w Polsce oraz innych krajach stało się poważnym problemem społecznym . Czytaj dalej…

komentarze (7)

Makroekonomia - duży wykład

autor: brak, dodano: 04.09.2006, 22:54, uczelnia: brak

Czytaj dalej…

komentarze (1)

Makroekonomia - Polityka stabilizacyjna

autor: brak, dodano: 27.06.2006, 22:53, uczelnia: brak

Polityka stabilizacji gospodarczej; polityka łagodzenia wahań w gospodarce to najogólniej przywracanie gospodarki do stanu równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Czytaj dalej…

komentarze (0)

Makroekonomia - podstawy

autor: brak, dodano: 17.06.2006, 22:50, uczelnia: WSP

Czytaj dalej…

komentarze (1)

Analiza ekonomiczna

autor: Przemek, dodano: 31.05.2006, 22:49, uczelnia: Wydział Zarządzania UG

Istota, przedmiot, funkcje i rodzaje analizy ekonomicznej. Analiza ekonomiczna jako instrument zarządzania rozwijający racjonalne gospodarowanie. Czytaj dalej…

komentarze (0)

Mikroekonomia - ściąga

autor: brak, dodano: 19.04.2006, 22:47, uczelnia: Wydział Zarządzania UG

Czytaj dalej…

komentarze (0)

Makroekonomia - duży wykład

autor: brak, dodano: 31.03.2006, 22:44, uczelnia: SUM AE Kraków

Czytaj dalej…

komentarze (1)

Makroekonomia - test

autor: brak, dodano: 28.03.2006, 22:42, uczelnia: brak

Czytaj dalej…

komentarze (0)

Mikroekonomia - pytania na egzamin

autor: brak, dodano: 23.03.2006, 22:35, uczelnia: brak

XIV. MONOPOL I KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA. 1. Jakie są właściwości czystego monopolu? Czytaj dalej…

komentarze (0)

Ekonomika usług - ściąga

autor: brak, dodano: 21.03.2006, 22:34, uczelnia: brak

Czytaj dalej…

komentarze (0)

Makroekonomia - wykłady

autor: brak, dodano: 18.03.2006, 22:33, uczelnia: brak

Czytaj dalej…

komentarze (1)

Mikroekonomia - ściąga

autor: brak, dodano: 18.03.2006, 22:31, uczelnia: brak

Czytaj dalej…

komentarze (0)

Mikroekonomia - ograniczoność zasobów

autor: Przemek, dodano: 14.03.2006, 22:29, uczelnia: Wydział Zarządzania UG

Potrzeby ludzkie są nieograniczone. Głównym kreatorem potrzeb jest produkcja i związany z nią postęp naukowo-techniczny. Dzięki niej potrzeby mogą być zaspokajane w coraz większym stopniu. Jednak wraz z zaspokojeniem jednych potrzeb pojawiają się następne Czytaj dalej…

komentarze (9)

Mikroekonomia - mechanizm rynkowy

autor: Przemek, dodano: 14.03.2006, 22:28, uczelnia: Wydział Zarządzania UG

Czytaj dalej…

komentarze (0)

Mikroekonomia - teoria zachowania konsumenta

autor: Przemek, dodano: 14.03.2006, 22:27, uczelnia: Wydział Zarządzania UG

Teoria zachowania konsumenta. Teza o racjonalnym zachowaniu się konsumenta sprowadza się do trzech założeń: Czytaj dalej…

komentarze (0)

Mikroekonomia - teoria produkcji

autor: Przemek, dodano: 14.03.2006, 22:25, uczelnia: Wydział Zarządzania UG

Czytaj dalej…

komentarze (0)

Mikroekonomia - koszty produkcji

autor: Przemek, dodano: 14.03.2006, 22:20, uczelnia: Wydział Zarządzania UG

Koszty produkcji. Koszty księgowe, ekonomiczne. Zysk księgowy, ekonomiczny, normalny. Czytaj dalej…

komentarze (0)

Makroekonomia

autor: brak, dodano: 12.03.2006, 22:17, uczelnia: brak

Czytaj dalej…

komentarze (1)

Cykl koniunkturalny

autor: brak, dodano: 12.03.2006, 22:15, uczelnia: brak

Temat : Cykl koniunkturalny z uwzględnieniem mnożnika akceleratora Czytaj dalej…

komentarze (8)

Makroekonomia - podstawowe pojęcia

autor: brak, dodano: 12.03.2006, 22:12, uczelnia: brak

Makroekonomia - część ekonomii starająca się wyjaśnić dlaczego i w jaki sposób rozwija się i zmienia gospodarka w miarę upływu czasu; analizuje zjawiska związane gospodarowaniem całych społeczeństw, nie wnikając w szczegóły zachowania się poszczególnych Czytaj dalej…

komentarze (14)

Mikroekonomia - duży wykład

autor: brak, dodano: 12.03.2006, 22:10, uczelnia: AE Katowice

Czytaj dalej…

komentarze (1)

Do góry